Nestandartinės vaikų žaidimų ir pramogų aikštelės

The standard EN 1176 is not applicable to adventure playgrounds with the exception of those items which have been commercially sourced.

NOTE Adventure playgrounds are fenced, secured playgrounds, run and staffed in accordance with the widely accepted principles that encourage children's development and often use self-built equipment.

Google translate vertimas: 

Standartas EN 1176 netaikomas nuotykių žaidimų aikštelėms, išskyrus tas prekes, kurios buvo komerciniu būdu įsigytos.

PASTABA Nuotykių žaidimų aikštelė yra aptverta, saugoma žaidimų aikštelė, veikia ir dirba pagal visuotinai pripažintus principus, skatinančius vaikų vystymąsi ir dažnai naudoja savarankiškai sukurtą įrangą.