KONTROLĖS TIPAI IR VERTINIMAS

1. AIKŠTELĖS PROJEKTO VERTINIMAS (pre - installation inspection)

Pirmas žingsnis. Prieš perkant įrangą ir/ar perkant aikštelės įrengimo paslaugas, reikia įvertinti būsimos aikštelės projektą. Įrangos kokybės sertifikatas dar nėra kokybiškai įrengtos aikštelės garantas. Dažniausiai daroma klaida: valdytojas nusiperka įranga, apmoka už aikštelės įrengimo darbus ir kviečiasi inspektorius po aikštelės įrengimo. Inspekcijos metu nustatoma, kad pati įranga yra kokybiška ir atitinka standartų reikalavimus, tačiau atstumai tarp įrenginių, saugumo zonos, dangos, papildomi elementai įrengti netinkamai ir aikštelė vertinama, kaip netinkama naudojimui. Tokiais atvejais pirkėjui tenka išardyti įrangą ir aikštelę, rengti projektą, montuoti įrangą iš naujo ir mokėti inspektoriams už aikštelės vertinimą antrą kartą. 

2. AIKŠTELĖS VERTINIMAS ĮRENGIMO METU (mid-installation inspection) 

Antras žingsnis. Valdytojas neturėjo aikštelės projekto, nusipirko kokybišką įrangą, pradėjo aikštelės įrengimo darbus, bet dar nepaklojo/neužpylė dangos ir neužbaigė aplinkos tvarkymo darbų. Labai svarbu pakviesti inspektorius, kurie įvertins ar aplinkos įrengimo ir įrangos montavimo darbai vykdomi tinkamai. Dažniausia daromos klaidos: netinkami atstumai tarp įrangos, saugumo zonos, įrangos pamatų ir dangos lygio nustatymo klaidos. Labai dažnai pasitaiko, kad įranga montuojama tinkamai, tačiau atraminiai elementai (kolonos ar stulpai) montuojami per giliai arba per aukštai nuo būsimos dangos lygio. Pakelti arba nuleisti įrangos pamatus kainuos pigiau, negu surinkti visą supiltą smėlį ir permontuoti visą įrangą iš naujo. Jeigu laiku neįvertinti pamatų ir dangos lygio, dėl drėgmės ir grunto poveikio aikštelės įrangą gali būti nebetinkama nepraėjus 2-3 metams. Atlikus išankstinę inspekciją, privaloma metinė inspekcija taip pat kainuos pigiau.

3. AIKŠTELĖS VERTINIMAS PO ĮRENGIMO (post-installation inspection)

Trečias žingsnis. Valdytojas nevertino būsimos aikštelės projekto, nusipirko kokybišką įrangą ir brangiai sumokėjo už aikštelės ir aplinkos įrengimo darbus. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymų dėl HN131 aikštelės valdytojas prieš pradedant eksploatuoti aikštelę privalo pasikviesti inspektorius, kurie įvertins įrengtą aikštelę ir įrangą dėl atitikties standartams ir atliks aikštelės rizikos vertimą. Inspekcijos metu nustatoma, ar aikštelės aplinka atitinka saugumo reikalavimams, ar įrangos montavimo metu nebuvo padarytos klaidos, ar dangos tipas ir lygis tinkami, ar saugumo zonos ir laisvo judėjimo atstumai tinkami ir t.t. Svarbu atkreipti dėmesį, kad pirminė aikštelės inspekcija po įrengimo prilygsta privalomos metinės kontrolės reikalavimams. Todėl, atlikus aikštelės vertinimą netrukus po įrengimo, valdytojui išduodamas kontrolės protokolas, kuris galioja iki sekančių metų metinės kontrolės dienos. Atlikus pirminį vertinimą, sekančios metinės kontrolės kaina smarkiai sumažėja, kadangi aikštelės ir įrangos atitikties vertinimas bus daromas tik iš dalies ir daugiau dėmesio bus skiriama metinio nusidėvėjimo rizikos vertinimui.  

4. AIKŠTELĖS PAGRINDINĖ METINĖ KONTROLĖ (main annual inspection)

Ketvirtas žingsnis. Privalomos metinės kontrolės procesas susidaro iš trijų pagrindinių dalių: pirma - įrangos ir valdymo dokumentacijos patikrimas, antra - įrangos atitikties standartams vertinimas, trečia - įrengtos aikštelės ir įrangos atitikties ir nusidėvėjimo rizikos vertinimas. Jeigu metinė kontrolė aikštelėje vykdoma pirmą kartą - tai bus pirmas ir paskutinis brangiausiai kainuojantis patikrinimas, nes pirmas patikrinimas daromas labai išsamiai ir detaliai. Sekančios inspekcijos metu tikrinami tik vadybos dokumentai ir nustatomas nusidevėjimo rizikos lygis. Daugiau apie metinės kontrolės reikalavimus galima sužinoti čia>>>

5. AIKŠTELĖS PERIODINĖ KONTROLĖ (visual inspection) 

Penktas žingsnis.Metinės kontrolės metu inspektoriai tikrina, kaip valdytojas vykdo privalomąją eksploatacinę įrangos kontrolę (įprastoji apžiūrimoji kontrolė) ir, kaip pildomi kontrolės žurnalai. Priklausomai nuo aikštelės tipo, paskirties ir sezoniškumo, eksploatacinę įrangos kontrolę vykdoma pagal nustatytą kontrolės planą. Planas sudaromas kiekvienai įrangai individualiai vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijomis, standartų ir inspektorių reikalavimais. Pavyzdžiui, pagal planą ir reikalavimus vaikų žaidimo aikštelės patalpose (vaikų kambariuose) periodinė kontrolė vykdoma ir žurnalai pildomi kiekvieną dieną. Periodinę kontrolę valdytojas vykdo savarankiškai. 

6. AIKŠTELĖS FUNKCINĖ KONTROLĖ (functional inspection)  

Šeštas žingsnis. Metinės kontrolės metu inspektoriai taip pat tikrina, kaip valdytojas vykdo funkcinę įrangos kontrolę (įprastoji apžiūrimoji kontrolė) ir, kaip pildomi kontrolės žurnalai. Skirtingai negu eksploatacinė, funkcinė kontrolė vykdoma 1-3 kartus per ketvirtį. Pavyzdžiui, jeigu visuomeninė aptverta lauko vaikų žaidimo aikštelė uždaroma nuo rudens iki pavasario, funkcinės kontrolės planas sudaromas tik 5 mėnesiams, vykdant kontrolę tik kartą per mėnesį nuo gegužės pradžios iki spalio pradžios. Jeigu funkcinė kontrolė vykdoma vaikų kambariuose, planas turi būti sudaromas visiems metams, vykdant kontrolę kartą per 1-3 mėnesius priklausomai nuo aikštelės apkrovos ir eksploatacijos intensyvumo. Priklausomai nuo aikštelės ir valdytojo kompetencijos, funkcinė aikštelės kontrolė gali būti vykdoma valdytojo savarankiškai arba samdant kompetentingus specialistus. Vykdant funkcinę ir eksploatacinę kontrolę savarankiškai, valdytojui rekomenduojama apmokyti personalą 2-jų valandų kursuose. Daugiau apie mokymus galima sužinoti čia>>>

7. AIKŠTELĖS VERTINIMAS PO NELAIMINGO ATSITIKIMO (post-accident inspection)

Septintas žingsnis. Už aikštelės saugumą ir tinkamą priežiūrą atsako aikštelės valdytojas. Rizikos faktorius vaikų aikštelėje yra visada, rizika numatyta žaidimo aikštelėse kaip traukos elementas, todėl atkakli įrangos priežiūrą ir kontrolė neužtikrina vaikų saugumo 100%. Taip pat reikia pripažinti, kad jokie standartai neapdraudžia valdytojo nuo kvailo ir neatsargaus vaikų elgesio, todėl nelaimingi atsitikimai neišvengiami. Jeigu aikštelėje įvyko nelaimingas atsitikimas, valdytojas privalo pakviesti inspektorius, kurie nustatys nelaimingo atsitikimo priežastis ir padės valdytojui pašalinti rizikos priežastis. Aikštelės inspekcija po incidento yra nesudėtinga procedūra, tačiau labai naudinga nelaimingų atsitikimų prevencijai. Taip pat nešališkos inspekcijos išvados labai naudingos ginčo ar teisminio bylinėjimosi atveju. 

8. AIKŠTELĖS VERTINIMAS IKI/PO RENOVACIJOS (pre/post renovation)

Aštuntas žingsnis. Kiekvienai aikštelei ateina laikas, kai ją reikia renovuoti, modernizuoti, keisti dangas ar elementus. Visi aikštelės papildymai ar pakeitimai turi būti vykdomi laikantis standartų ir saugumo reikalavimų. Norint išvengti papildomų nereikalingų išlaidų, aikštelės valdytojams rekomenduojama pasikonsultuoti su inspektoriais dėl numatomų pakeitimų. Dažnai daromos klaidos: netgi aikštelės smėlio keitimas ar papildymas (kai viena smėlio rūšis keičiama kita) gali sukelti pavojų vaikų sveikatai, o aikštelė gali būti pripažinta pavojinga ir netinkama naudojimui. Atlikus bet kokius aikštelės pakeitimo darbus, valdytojas privalo pakviesti inspektorius, kurie atliks įrangos ir aplinkos pakeitimų atitikties ir rizikos vertinimą. Kontrolės procedūra labai panaši į metinę kontrolę, tačiau daug paprastesnė ir todėl pigesnė.