Kvietimas į seminarą - "Viešosios vaikų žaidimų aikštelės - saugos reikalavimai, problemos ir sprendimai".

APIE SEMINARĄ

Seminaras specialiai parengtas savivaldybių / seniūnijų / bendruomenių specialistams, atsakingiems už viešųjų vaikų žaidimų aikštelių pirkimą, įrengimą ir priežiūrą.

Mokymų nauda: po šių mokymų Jūsų įstaigos specialistas žinos 

 • naujausius ir svarbiausius standartų LST EN 1176 ir LST EN 1177 reikalavimus ir pakeitimus
 • kaip teisingai organizuoti viešuosius pirkimus ir neapsirinkti
 • kaip atpažinti ir pasirinkti tinkamą žaidimų įrangą bei dangą 
 • kaip atpažinti netinkamus atitikties dokumentus (sertifikatai ir deklaracijos)
 • kaip teisingai suplanuoti ir įrengti žaidimų aikštelę
 • kaip savarankiškai vykdyti žaidimų aikštelių priežiūrą ir pildyti kontrolės įrašus (įprastinė apžiūrimoji ir eksploatacinė kontrolė, HN131:2015 p.48 reikalavimas) 
 • kaip "racionaliai" šalinti trūkumus ir nedaryti naujų klaidų
 • mokymų metu išnagrinėsime praktinius pavyzdžius, supažindinsime su kontrolės dokumentais

Seminaro lektorius: Sergejus Kazunko, akredituotas level III ekspertas, Europos centrinio standartizacijos komiteto CEN/TC136/SC1 ekspertas, Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK20 ekspertas  

Seminaro data: 2020 m. lapkričio 25 d.

Seminaro laikas: 9:00.- 13:00 val.,.

Seminaro kaina: 35 Eur su PVM vienam dalyviui (įskaitant 28 eurų vertės knygą "Vaikų žaidimų aikštelės įrengimo ir priežiūros vadovas" 48 psl.)

Kontaktinis asmuo: Sergejus Kazunko, El. paštas: info@inspectum.lt, mob. tel. 8 685 78999

SEMINARO PROGRAMA

09:00-10:30 Pirma dalis

 • Pagrindiniai Higienos normos HN131:2015 reikalavimai (trumpa apžvalga).
 • Ką reikia žinoti rengiant vaikų žaidimų aikštelės įrangos ir dangos viešuosius pirkimus
 • Ką reikia žinoti rengiant vaikų žaidimų aikštelių priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus

10:30-10.45 Pertrauka

10:45-13:00 Antra dalis

 • Kaip racionaliai ir protingai pašalinti įrangos ir dangos trūkumus?
 • Kaip teisingai pasirinkti vaikų žaidimų aikštelių įrangą ir dangą?
 • Kaip teisingai vykdyti vaikų žaidimų aikštelių priežiūrą ir remontus?
 • Dažniausiai daromos klaidos, rengiant ir prižiūrint vaikų žaidimų aikštelę.

13:00 Klausimai, atsakymai, diskusija

Pažymėjimas: išduodamas kiekvienam mokymų dalyviui, nurodant mokymų programą ir trukmę

Mokymų trukmė: 4 akademinės valandos + diskusijos laikas.

Maloniai prašome užlipdyti registracijos formą

REGISTRACIJOS Į SEMINARĄ FORMA