Patikros, kontrolės, mokymų ir kitos paslaugos

Kontrolės įstaiga Inspectum yra akredituota Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176:2008, LST EN 1176:2018 standartų ir LR SAM HN 131:2015 reikalavimus.