KAIP TESINGAI ĮRENGTI SŪPYNĖS

1176-2:2018 Supuoklės.

Svarbu žinoti, kad visuomeninėje žaidimų aikštelėje gali būti naudojamos tik supuoklės, pagamintos pagal standarto EN 1176-2 reikalavimus. Supuoklės, pagamintos pagal standarto EN 71-8 "Žaislų sauga. 8 dalis. Buitiniai judrumo žaislai" reikalavimus, viešojoje erdvėje yra draudžiamos (žr. FOTO 1, FOTO 2, FOTO 3). Žinomiausi "žaislinių" supuoklių gamintojai yra: KETTLER, LITTLE TIKES, JUNGLE GYM ir kiti    

FOTO 1. Supuoklės, pagamintos pagal standrato EN71 reikalavimus

FOTO 2. Supuoklės, pagamintos pagal standrato EN71 reikalavimus

FOTO 3. Supuoklės, pagamintos pagal standrato EN71 reikalavimus

Saugumo reikalavimai supuoklėms taikomi, priklausomai nuo supuoklių tipo. 

FOTO 4. Supuoklių Tipas 1

FOTO 5. Supuoklių Tipas 1

FOTO 6. Supuoklių Tipas 3

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

FOTO 7. Pagrindiniai parametrai

Pagrindiniai matavimo parametrai (Foto 7):

h2 - pakabos ilgis

h3 - atstumas nuo sedinės viršutinės briaunos iki dangos

h4 - atstumas nuo sedinės apatinės briaunos iki dangos

A - atstumas nuo sedinės krašto iki tvoros

G - sedinės plotis

W - susidūrimo zonos plotis

L - susidūrimo zonos ilgis

Smūgį slopinanti danga supuoklių susidūrimo plote turi atitikti supuoklių laisvojo kritimo aukščiui. Jeigu supuoklių laisvojo kritimo aukštis yra ne daugiau kaip 100cm, susidūrimo plote gali būti žolė. Jeigu laisvojo kritimo aukštis yra daugiau, kaip 100cm, danga susidūrimo plote turi būti iš naturalių biriųjų medžiagų (smėlis, smulkus žvyras, medžių skiedros ir t.t.) arba sintetinė. Išsamiau žr. LST EN 1176-1:2018 p. 4.2.8.5.2 reikalavimus.

Supuoklių laisvojo kritimo aukštis nustatomas pagal formulę: h2/2+h3, kur h2 - pakabos ilgis, h3 - atstumas nuo dangos iki sėdinės viršutinės briaunos (žr. FOTO 7)

Dangos susidūrimo plote plotis W ( žr. FOTO 7) turi būti: 

Jeigu sedinės plotis (G) yra mažiau kaip 50cm, dangos plotis (W) turi ne mažiau kaip 175 cm. Jeigu sedinės plotis (G) yra daugiau kaip 50cm ( pvz. grupinių supuoklių sedinė "lizdas", dangos plotis (W) turi ne mažiau kaip 225cm.   

Dangos ilgis susidūrimo plote (L) priklauso nuo naudojamos dangos medžiagos ir nustatomas pagal formulę:

a) jeigu naudojama sintetinė danga L= h2 x 0,867 + 175cm;

b) jeigu biriųjų medžiagų danga L= h2 x 0,867 + 225cm.

c) jeigu L dangos lygis yra vienodas su aplinkos dangos lygiu, prie dangos ilgio turi būti pridėta papildomai 50cm.

(Žr. FOTO 7. L - dangos susidūrimo plote ilgis, h2 - pakabos ilgis).

Įrengiant supuoklės reikia žinoti kad:

Klasikinių supuoklių minimali sedinės "prošvaisa", atstumas nuo sedinės apatinės briaunos h4 iki dangos, turi būti ne mažiau kaip 35 cm ( Žr. FOTO 8). Grupinių supuoklių "prošvaisa" h4 turi būti ne mažiau kaip 40cm (Žr. FOTO 9). Vienos ašies supuoklių "prošvaisa" h5 turi būti ne mažiau kaip 40cm (Žr. FOTO 10).

FOTO 8. Klasikinės supuoklės

FOTO 9. Grupinės supuoklės "lizdas"

FOTO 8. Vieno taško supuoklės 

Supuoklėse neturi būti naudojama standi pakaba (pakaba turi būti lanksti, pvz. grandinės). Supuoklių sedinė neturi būti kieta (sedinė turi atitikti smūgį slopinančių savybių, pvz. guminė). Sedinės, pagamintos pagal standartą EN71  yra draudžaimos naudojimui visuomeninėse žaidimų aikštelėse - žr. FOTO 10, FOTO 11, FOTO 12 

FOTO 10. Medinė supuoklių sedinė

FOTO 11. Plastmasinė supuoklių sedinė

FOTO 12. Netinkama supuoklių sedinė