PIRMOJI METINĖ KONTROLĖ - KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Pirmoji vaikų žaidimų aikštelės (patalpų) metinė kontrolė - kaip pasiruošti?

Įsigaliojus LR Sveikatos ministerijos 2015-10-30 įsakymui V-1208 dėl Higienos normos HN131:2015, daugelis vaikų aikštelių savininkų ir valdytojų susiduria su klausimais - kur kreiptis, ką daryti, nuo ko pradėti ir t.t.

Žemiau pateikiame informaciją, kuris padės Jums gėriau suprasti kaip vyksta pirmoji metinė kontrolė (I dalis), kokie trūkumai dažniausiai nustatomi kontrolės metu (II dalis), kaip pasiruošti kontrolei (III dalis).

I dalis. PIRMOJI METINĖ KONTROLĖ - KAS IR KAIP BUS TIKRINAMA

Pirmosios metinės kontrolės metu:

 • tikrinama aikštelės įrangos ir valdymo dokumentacija
 • atliekamas aikštelės aplinkos rizikos vertinimas
 • tikrinamas aikštelės ir įrangos ženklinimas
 • atliekamas sumontuotos aikštelės įrangos ir dangos atitikties standartams ir rizikos vertinimas

Dokumentacija. Kontrolės metu bus tikrinami:

 • Įrangos techninė dokumentacija (žaidimų aikštelės projektas, techniniai brėžiniai ir t.t.)
 • Įrangos gamintojo sertifikatas arba deklaracija dėl įrangos atitikties standartui LST EN 1176:2008
 • Įrangos gamintojo surinkimo, techninės priežiūros ir eksploatacijos instrukcijos
 • Vaikų žaidimų aikštelės kontrolės planas
 • Įrangos periodinės ( įprastinės) kontrolės įrašai
 • Įrangos funkcinės (eksploatacinės) kontrolės įrašai
 • Įrangos metinės kontrolės įrašai
 • Įrangos remonto darbų ir pakeitimų registracijos įrašai
 • Nelaimingų atsitikimų vaikų žaidimų aikštelėje registracijos įrašai
 • Kiti papildomi dokumentai, kurie gali būti reikalaujami priklausomai nuo įrangos
 • Ką daryti, jeigu neturite šių dokumentų? Daugiau informacijos rasite čia >>>

Aplinkos vertinimo metu bus tikrinama:

 • Atstumai iki pavojingų objektų ( gatvė, automobilių keliai ir aikštelės, kiti pavojingi objektai)
 • Aikštelės aptvėrimas, varteliai. Suoliukai ir šiukšliadėžės, jų atstumas iki tvoros ir t.t.
 • Nustatomas objektų pavojingumas aikštelės teritorijoje - papildomi aiktelės elementai ir įrenginiai, medžiai, krūmai, šaknys, akmenys, duobės, dangos lygumas, dangos kliūtys ir t.t.
 • Aikštelės dangos atitiktis standarto reikalavimams, priklausomai nuo nustatytos įrangos kritinio kritimo aukščio, aikštelės dangos būklė, nusidėvėjimas, nelygumai ir t.t.
 • Atstumai tarp vaikų aikštelės įrenginių, laisvo judėjimo ir kritimo zonos

Aikštelės ženklinimas. Aikštelės informaciniame stende (lentelėje) turi būti pateikta šį informacija:

 • Aikštelės tikslus adresas
 • Aikštelės valdytojo/ savininko pavadinimas ir kontaktinė informacija
 • Atsakingo už techninę priežiūrą asmens telefono numeris
 • Pirmos pagalbos telefono numeris

Įrangos ženklinimas. Ant kiekvienos įrangos turi būti lentelė su šia informacija:

 • Gamintojo pavadinimas ir adresas
 • Gamintojo įrenginio žymuo ( pvz. katalogo numeris, modelio numeris ir t.t.)
 • Galiojančio standarto žymuo ( pvz. EN1176-1:2008)

Įranga ir jos danga.

Sumontuotos įrangos atitikties galiojantiems standartams vertinimas. Įrangos neatitikčių ir nusidėvėjimo rizikos vertinimas.

II dalis. KAIP PASIRUOŠTI PIRMAJAI INSPEKCIJAI?

Drįstame teigti, kad didžioji dalis žaidimų aikštelių Lietuvoje ko gero "nepraeis" privalomosios metinės kontrolės iš pirmo karto. Spėjame, kad daugumos savininkų techninė ir valdymo dokumentacija bus netinkama, dalies reikalaujamų dokumentų savininkai neturės. Taip pat daugumoje aikštelių bus nustatytos neatitiktys, kurias reikės pašalinti. Pašalinus trūkumus, aikštelės savininkas turės kviestis Inspektorius pakartotinai.

Manome, kad neatitiktys bus nustatytos dėl kelių dažniausių priežasčių:

- informacijos trūkumas ir reikalavimų, keliamų galiojančių standartų, nežinojimas

- naujų vaikų aikštelių įrengimo klaidos, standartų reikalavimų nesilaikymas įrengiant aikštelę.

- senosios kartos įrenginiai, įrengti iki 2008 metų žaidimų aikštelių elementai, neatitinkantis šiai dienai galiojančių standartų reikalavimų

Dažniausiai nustatomi trūkumai.

Dokumentacija: ne pilnos komplektacijos, trūksta registracijos žurnalų, nėra įrangos kokybės sertifikato ir t.t.

Įrengimo klaidos: netinkami atstumai iki pavojingų objektų, netinkamas aikštelės aptvėrimas, netinkamas įrangos išdėstymas aikštelės erdvėje, įrenginių saugumo zonų nesilaikymas ir t.t.

Įrangos neatitiktis: dažnai, netgi nauja, sertifikuota įranga, įrengiama netinkamai dėl rangovų, montuojančių įrangą, klaidų. Žemiau straipsnio, pateikiame nuotraukų galerija su rangovų klaidomis.

III dalis. KAIP PASIRUOŠTI PIRMAJAI INSPEKCIJAI?

Norėdami padėti klientams tinkamai pasiruošti pirmajai inspekcijai, siūlome pasinaudoti specialiąja paslauga - Pirmoji pagalba. Pasinaudokite šia paslauga dabar - sutaupykite laiką ir pinigus vėliau.

Pasinaudojus "Pirmosios pagalbos" paslaugomis mes atliksime šiuos darbus:

 • Atliksime dokumentacijos auditą, patarsime ką daryti jeigu nėra reikalingų dokumentų, padėsime parengti naujus dokumentus ir žurnalus
 • Atliksime aikštelės ir aplinkos rizikos vertinimą, patarsime kaip ekonomiškai ir racionaliai pašalinti nustatytus trūkumus
 • Atliksime sumontuotos įrangos atitikties ir rizikos vertinimą, patarsime, kaip ekonomiškai ir racionaliai pašalinti nustatytus trūkumus
 • Atliksime pakartotiną vertinimą po trūkumų šalinimo, ir neaptikus jokių naujų pastabų, išduosime saugios aikštelės sertifikatą
 • Atvykus LR Visuomenės sveikatos centro specialistams, vykdantiems HN131:2015 higienos normos vykdymo kontrolę, atstovausime Jūsų interesams
 • Įvykus bet kurio sunkumo nelaimingam atsitikimui aikštelėje po mūsų kontrolės, už atliktos kontrolės kokybę ir aikštelės saugumą atsakome, už savo veiksmus, visų lygių teismo bylose savo veiklos civilinės atsakomybės draudimo ribose (daugiau apie draudimą galima sužinoti čia)

Atitikties ir rizikos vertinimo ( metinės kontrolės) kaina:

iki 2017-07-01: 200 eurų (PVM PAPILDOMAI NESKAIČIUOJAMAS)

į kainą įskaičiuoti du atvykimai į objektą: pirminis vertinimas ir pakartotinas, po nustatytų neatitikčių šalinimo.

Daugiau informacijos maloniai suteiksime telefonu 8 685 78999