RIEDUČIŲ SPORTO AIKŠTELĖS

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka riedučių sporto aikštelių atitikites vertinimą pagal LST EN 14974:2006+A1 reikalavimus*. 

* - lauko riedučių sporto aikštelių kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2015 reikalavimus, todėl atitikties ir rizikos vertinmas atliekamas ne akredituotais metodais.