Riedučių sporto aikštelės

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka riedučių sporto aikštelių atitikties vertinimą pagal LST EN 14974:2006+A1 reikalavimus*. 
* - lauko riedučių sporto aikštelių kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2015 reikalavimus, todėl atitikties ir rizikos vertinimas atliekamas ne akredituotais metodais.