Kvietimas į ZOOM seminarą 

Приглашение на ZOOM семинар

Žaidimų aikštelių kontrolės, patikros ir mokymų paslaugos.

Kontrolės įstaiga UAB Inspectum yra akredituota Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimų aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal standartų LST EN 1176:2008, LST EN 1176:2018 ir higienos normos HN 131:2015 reikalavimus.

Naujausias informacinis leidinys vaikų darželių ir mokyklų specialistams jau prekyboje!

"Safety of the Playground! Information booklet for administrators of play areas" - informacinis leidinys žaidimų aikštelių administratoriams lietuvių kalba

  • Vaikų žaidimų aikštelių projektavimas ir įrengimas - praktiniai patarimai ir pavyzdžiai
  • Vaikų žaidimų aikštelių priežiūra ir kontrolė - savarankiškos kontrolės gairės ir įrašų formų pavyzdžiai
  • Standarto LST EN 1176 reikalavimų paaiškinimai ir praktiniai pavyzdžiai
  • Tipinės įkliuvimo ir susižalojimo situacijos, rizikos vertinimas
  • Žaidimų aikštelių bendrosios saugos gairės

Aktualios ir naujienos

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2020 m. spalio 26 diena vyko 5 valandų tarptautiniai techninės patirties mainų mokymai dalyvaujant kontrolės įstaigos UAB Inspectum, UAB Tuvlita ir VŠĮ Technikos priežiūros tarnyba darbuotojams.

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2019 gruodžio 16-17 dienomis Vilniuje vyko dviejų dienų bendrieji kompetencijos patvirtinimo mokymai.

2019 lapkričio 19 diena Lietuvos akreditacijos biure įvyko bendras Lietuvos kontrolės įstaigų, akreditacijos biuro aukščiausios administracijos, Lietuvos sveikatos ministerijos, Lietuvos vartotojų teisių gynybos tarnybos, Lietuvos nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovų susirinkimas.

Bendradarbiavimas su Europos kontrolės ekspertais ir patirtis kontrolės srityje rodo, kad neretai standarto EN 1176 reikalavimai yra nevienodai ir neaiškiai suprantami tarp inspektorių, gamintojų ir kitų susijusių su vaikų žaidimų įrangos vertinimu specialistų. Centrinis Europos standartizacijos komitetas CEN/TC136/SC1 neretai gauna prašymus iš...