Aktualios ir naujienos 

Skubame pranešti. 2020-12-15 Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) įvertino UAB "Inspectum", kaip A tipo kontrolės įstaigos, atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimams, kompetenciją atlikti akreditavimo srityje nurodytas veiklas ir veiklos organizavimo ir taikomų procedūrų tinkamumą.