Aktualios ir naujienos 

Skubame pranešti. 2020-12-15 Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) įvertino UAB "Inspectum", kaip A tipo kontrolės įstaigos, atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimams, kompetenciją atlikti akreditavimo srityje nurodytas veiklas ir veiklos organizavimo ir taikomų procedūrų tinkamumą.

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2020 m. spalio 26 diena vyko 5 valandų tarptautiniai techninės patirties mainų mokymai dalyvaujant kontrolės įstaigos UAB Inspectum, UAB Tuvlita ir VŠĮ Technikos priežiūros tarnyba darbuotojams.