Apie kontrolės įstaigą INSPECTUM

Kontrolės įstaiga UAB Inspectum yra akredituota Lietuvos nacionalinio akreditavimo biuro pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176 standartų ir LR SAM HN 131 reikalavimus.   

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO (LSD)

technikos komiteto LST TK20 

tikrasis komiteto narys

EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO (CEN)

technikos komiteto CEN/TC136 

Lietuvos SD deleguotas atstovas

EUROPOS STANDARTIZACIJOS KOMITETO (CEN)

sub komiteto CEN/TC136/SC1 

Lietuvos SD deleguotas atstovas

Autorinės teisės

Svetainėje www.inspectum.org ir www.inspectum.lt priklauso UAB Inspectum. UAB "Inspectum" yra registruotas firmos vardas, saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Visi šioje svetainėje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti šioje svetainėje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Teisėtumas

Bet kokia svetainėje www.inspectum.org pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. UAB "Inspectum" negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. UAB "Inspectum" neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

Naudodamiesi pateikta medžiaga šioje interneto svetainėje, Jūs sutinkate su šio dokumento sąlygomis.