Lauko kūno rengybos (lauko treniruoklių) aikštelės

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka lauko kūno rengybos įrangos atitikties vertinimą pagal LST EN 16630:2015 reikalavimus  reikalavimus*. 

* -  lauko kūno rengybos įrangos kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2015 reikalavimus, todėl atitikties ir rizikos vertinimas atliekamas ne akredituotais metodais.

Pastaba: iki 2015 metų kūno rengybos įranga buvo priskiriama prie vaikų žaidimų įrangos pagal LST EN 1176:2008 reikalavimus. Todėl, jeigu atliekant vaikų žaidimų įrangos ir dangos atitikties vertinimą šalia žaidimų aikštelės šalia nustatoma lauko kūno rengybos įranga yra atsižvelgiama į saugumo reikalavimus, numatytus LST EN 16630:2015 standarte.