VAIKŲ ŽAIDIMŲ PATALPOS

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka vaikų žaidimų patalpų atitikites vertinimą pagal LST EN 1176-10:2008, LST EN1176:2018 ir HN131:2015 reikalavimus. Kontrolė atliekama neakredituotais metodais.