Vaikų žaidimų patalpos (kambarys)

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka vaikų žaidimų patalpų atitikties vertinimą pagal LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176:2018 ir HN131:2015 reikalavimus. 

Kontrolė atliekama neakredituotais metodais.