Batutų parkų patikra

Kokie reikalavimai taikomi batutų parkams?

Batutų parkams, įrengtiems lauke arba patalpoje, nuo 2023 metų vasario 15 dienos taikomi tarptautinio standarto ISO 23659, kuris Europos Sąjungos šalyse buvo ratifikuotas ir priimtas pilna apimtimi, reikalavimai. Lietuvoje batutų parkams taikomi Lietuvos standarto  LST EN ISO 23659:2023 "Sporto ir laisvalaikio įrenginiai. Batutų centrai. Saugos reikalavimai" reikalavimai. 

Šis Lietuvos standartas yra perimtas Europos standartas EN ISO 23659:2022 anglų kalba.

Rengiant Europos standartą EN ISO 23659:2022 dalyvavo Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetas LST TK 20 "Žaislai, vaikų naudojami daiktai bei sporto ir aktyvaus poilsio įranga", kurio narys yra Kontrolės įtaigos UAB Inspectum atstovai. 

Ar higienos normos HN 131:2023 reikalavimai taikomi batutų parkams?


Norėtume atkreipti dėmesį, kad Higienos normos HN 131:2015 arba HN 1321:2023 reikalavimai taikomi tik vaikų žaidimų įrangai, atsižvelgiant į galiojančio standarto serijos LST EN 1176 reikalavimus. Standarto LST EN 1176-1:2018 p.4.2.16 "Šokinėjimo įrenginiai" reikalavimai taikomi batutams, kurie įrengti vaikų žaidimų aikštelėje arba integruoti vaikų žaidimų įrangoje. Šio standarto p.3.35 "Šokinėjimo įrenginiai" nurodoma, kad: "(...) Paprastai šokinėjimo įrenginiai neveikia kaip batutai, nes jie neleidžia aukštai šokinėti ar atlikti akrobatinius šuolius, kurie greičiausiai gali sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį". Priešingai negu šokinėjimo įrenginiai žaidimų aikštelėse, batutų parkų įranga yra skirta akrobatiniams šuoliams ir kitiems aktyviems fizinėms pratimams.

Taigi galima teigti, kad Higienos normos HN 131:2015 arba HN 1321:2023 reikalavimai netaikomi batutų parkams ar kitaip, batutų centrams, 

Svarbu paminėti, kad nepaisant to, kad Higienos normos HN131 reikalavimai batutų parkams netaikomi, šių centrų ar parkų vadovai turi žinoti, kad pagal galiojančius Lietuvoje ir Europos Sąjungoje vartotojų teisių ginimo teisės aktų nuostatas, visiems gaminiams yra taikomi galiojančių ir gaminiams taikomų standartų reikalavimai. Kitaip tariant, vadovai žinoti ir turi patikrinti bei užtikrinti, kad batutų parkų įranga, naudojama nuo 2023 vasario 15 dienos, turi atitikti standarto  LST EN ISO 23659:2023 reikalavimus.

Standartą  LST EN ISO 23659:2023 "Sporto ir laisvalaikio įrenginiai. Batutų centrai. Saugos reikalavimai" galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamento platinimo tarnyboje ( tel. +370 659 93 235, el.paštas: platinimas@lsd.lt)

* - Pastaba: batutų parkų kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2023 reikalavimus, todėl batutų atitikties ir rizikos vertinimas atliekamas ne akredituotais metodais.