BATUTŲ PARKAI

Kontrolės įstaiga Inspectum atlieka batutų parkų atitikites vertinimą pagal LST EN 13219:2009 reikalavimus*.

Batutų parkų valdytojai dažnai klausia - ar LR SAM Higienos normos HN 131:2015 reikalavimai taikomi batutų parkams? 

Mūsų atsakymas: HN 131:2015 reikalavimai nėra taikomi batutų parkams.

Kontrolės įstaigos ekspertai laikosi nuomonės, kad batutų parkai yra pagaminti ir eksploatuojami pagal standarto EN 13219:2009 «Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety requirements, test methods» reikalavimus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad standarto LST EN 1176-1:2018 p.4.2.16 "Šokinėjimo įrenginiai" yra numatyti reikalavimai batutams, kurie vaikų žaidimų aikštelėje įrengti stacionariai arba integruoti žaidimų įrangoje. Tačiau, šio standarto p.3.35 "Šokinėjimo įrenginiai" nurodoma, kad: "(...) Paprastai šokinėjimo įrenginiai neveikia kaip batutai, nes jie neleidžia aukštai šokinėti ar atlikti akrobatinius šuolius, kurie greičiausiai gali sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį". 

Priešingai negu šokinėjimo įrenginiai žaidimų aikštelėse, batutų parkų įranga yra skirta akrobatiniams šuoliams ir kitiems fizinėms pratymams. 

Svarbu paminėti, kad Didžiosios Britanijos standartų bendrovė BSI yra parengusi iš paskelbusi batutų parkų statybos ir valdymo specifikaciją PAS 5000: 2017 "Specification for the construction and operation of a fixed indoor trampoline park.". Ši specifikacija buvo parengta kartu su Tarptautine batutų parkų asociacija, PAS specifikacija pateikia reikalavimus batutų parko projektavimui, statybai, rizikos įvertinimui ir kasdieniniam naudojimui.

Tačiau, specifikacija nėra standartas, kuris būtu perimtas ir patvirtintas Lietuvoje.

Specifikacijos PAS 5000:2017 pagrindu Europos Standartizacijos komitete yra pradėtas rengti EN ISO standartas. Šiam tikslui yra sukurta ekspertų darbo grupė WG17. Asmenys, norintys tapti šios grupės dalyviais, pirmiausia turėtų kreiptis į savo nacionalinę standartų organizaciją ( Lietuvoje tai yra Lietuvos Standartizacijos Departamentas) ir paprašyti, kad jie būtu prijungti prie komiteto CEN / TC 136 / WG 17 darbo grupės veiklos.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2017/march/Specification-for-trampoline-parks-launched-to-address-safety-concerns/

https://www.indoortrampolineparks.org/page/Europe

https://www.indoortrampolineparks.org/page/UnitedKingdom


* - pastaba: batutų parko kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2015 reikalavimus, todėl batutų atitikties ir rizikos vertinmas atliekamas ne akredituotais metodais.