Batutų parkų patikra ir kontrolė

Kokie reikalavimai taikomi batutų parkams?

Reikia pripažinti, kad Europoje dar nėra patvirtintinas standartas, reglamentuojantis reikalavimus batutų parkams. 2018 metų Lietuvos standartizacijos departamento biuletenyje Nr. 6 yra paskelbta apie projekto Nr. 00136427 "Sports and recreational facilities - Trampoline parks - Safety requirements" rengimą. Taip pat informacija dėl šio projekto yra paskelbta Vokietijos standartizacijos instituto DIN puslapyje www.din.de

Šiame puslapyje taip pat yra naudinga informacija apie reikalavimus:

BS PAS 5000 "Specification for the construction and operation of a fixed indoor trampoline park"

(www.din.de/en/wdc-beuth:din21:271500549)

AS 5159.1 "Trampoline park facilities General safety requirements and test methods"

(www.din.de/en/wdc-beuth:din21:298289160)

Europos standartizacijos komitetas CEN skelbia, kad už šio projekto rengimą atsakinga CEN/TC 136/WG17 darbo grupė. Šio projekto pagrindu yra rengiamas tarptautinis standartas ISO/AWI 23659, už kuri atsakingas ISO/TC 83 "Sports and other recreational facilities and equipment" technikos komitetas.

Asmenys, norintys dalyvauti šiose darbo grupėse, pirmiausia turėtų kreiptis į savo nacionalinę standartų organizaciją (Lietuvoje tai yra Lietuvos Standartizacijos Departamentas) ir prašyti, kad jie būtu prijungti prie komiteto CEN/TC136/WG 17 darbo grupės veiklos.

Norėdami susisiekti su atsakingais dėl šio standarto projekto asmenimis, prašome kreiptis žemiau nunuodytais kontaktais arba spausti šią nuorodą: www.din.de/en/wdc-proj:din21:292594140

Mrs. Ann-Cathrin Stuhr

Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin

Tel.: +49 30 2601-2026, Fax: +49 30 2601-42026

Ar higienos normos HN 131:2015 reikalavimai taikomi batutų parkams?

Mūsų atsakymas: HN 131:2015 reikalavimai nėra taikomi batutų parkams.

Kol nėra parengtas ir patvirtintas naujas standartas, kontrolės įstaigos Inspectum ekspertai laikosi nuomonės, kad batutų parkai yra pagaminti ir eksploatuojami pagal standarto EN 13219:2009 «Gymnastic equipment - Trampolines - Functional and safety requirements, test methods» reikalavimus.

Norėtume atkreipti dėmesį, kad standarto LST EN 1176-1:2018 p.4.2.16 "Šokinėjimo įrenginiai" yra numatyti reikalavimai batutams, kurie vaikų žaidimų aikštelėje įrengti stacionariai arba integruoti žaidimų įrangoje. Tačiau, šio standarto p.3.35 "Šokinėjimo įrenginiai" nurodoma, kad: "(...) Paprastai šokinėjimo įrenginiai neveikia kaip batutai, nes jie neleidžia aukštai šokinėti ar atlikti akrobatinius šuolius, kurie greičiausiai gali sukelti rimtus sužalojimus ar mirtį".

Priešingai negu šokinėjimo įrenginiai žaidimų aikštelėse, batutų parkų įranga yra skirta akrobatiniams šuoliams ir kitiems fizinėms pratymams.

Svarbu paminėti, kad Didžiosios Britanijos standartų bendrovė BSI yra parengusi iš paskelbusi batutų parkų statybos ir valdymo specifikaciją PAS 5000: 2017 "Specification for the construction and operation of a fixed indoor trampoline park.". Ši specifikacija buvo parengta kartu su Tarptautine batutų parkų asociacija, PAS specifikacija pateikia reikalavimus batutų parko projektavimui, statybai, rizikos įvertinimui ir kasdieniniam naudojimui.

Tačiau, specifikacija nėra standartas, kuris būtu perimtas ir patvirtintas Lietuvoje.

Specifikacijos PAS 5000:2017 pagrindu Europos Standartizacijos komitete yra pradėtas rengti EN ir ISO standartas. Šiam tikslui yra sukurta ekspertų darbo grupė WG17. Asmenys, norintys tapti šios grupės dalyviais, pirmiausia turėtų kreiptis į savo nacionalinę standartų organizaciją ( Lietuvoje tai yra Lietuvos Standartizacijos Departamentas) ir paprašyti, kad jie būtu prijungti prie komiteto CEN / TC 136 / WG 17 darbo grupės veiklos.

Daugiau informacijos rasite čia:

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/media-centre/press-releases/2017/march/Specification-for-trampoline-parks-launched-to-address-safety-concerns/

https://www.indoortrampolineparks.org/page/Europe

https://www.indoortrampolineparks.org/page/UnitedKingdom

* - pastaba: batutų parko kontrolė nėra privaloma pagal HN131:2015 reikalavimus, todėl batutų atitikties ir rizikos vertinimas atliekamas ne akredituotais metodais.