Kontrolės įstaigos UAB Inspectum akreditavimo sritis

Kontrolės įstaiga UAB Inspectum nuo 2017-06-14 yra akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti vaikų žaidimo aikštelių įrangos ir dangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimą pagal LST EN 1176:2008, tapačių standartų ir LR SAM HN 131:2015 reikalavimus.