LST EN 1176-2 | Sūpuoklės

Atliekant sūpuoklių sėdynių atitikties vertinimą, reikalavimai dėl galvos ir kaklo užstrigimo netaikomi, išskyrus atvejus, kai angos, kuri neatitinka LST EN 1176-1 p.4.2.7.2 reikalavimus, apatinis kraštas yra aukščiau kaip 60 cm virš žemės paviršiaus, matuojant atstumą sūpuoklių "ramybės būsenoje" (neutralioje padėtyje). Taisyklė taikoma visų tipų sūpuoklių sėdynėms, grupinių sūpuoklių sėdynėms ir pakabinamiems gultams.

Pvz.1, Pvz.2, Pvz.3: visos angos (žr. Geltona ir raudona rodyklės) atitinka reikalavimus, jeigu atstumas nuo angos apatinio krašto iki žaidimo paviršiaus yra mažiau kaip 60 cm;

4.9 Sūpuoklių struktūra

LST EN 1176-2:2018 p. 4.9 reikalavimas: "Sūpuoklių rėmai arba jų viršutinis strypas prie kitos įrangos gali būti prijungti tik tada, kai imtasi specialių priemonių jiems atskirti nuo kitos veiklos. PAVYZDYS: Specialios priemonės, kurių gali būti imtasi, yra papildoma 1,5 m judėjimo zona, užtvaros ir aptvarai."

LST EN 1176-2:2018 p. 4.10.2 "Kritimo erdvės ir atsitrenkimo zonos matmenys" reikalavimas: "Kai sūpuoklės yra arti kitų žaidimo įrangos elementų, sūpuoklių kritimo erdvė ir kitos žaidimo įrangos kritimo erdvė neturi persidengti."

Šio reikalavimo išaiškinimas: Žr. žemiau pavyzdžius nuo Pvz.1 iki Pvz.6

Pvz.1: Tarp sūpuoklių kritimo erdvės ir įrangos yra papildoma 150 cm judėjimo zona - įranga atitinka reikalavimus.

Pvz.2: Tarp sūpuoklių kritimo erdvės ir įrangos nėra papildomos judėjimo zonos, sūpuoklių ir įrangos kritimo erdvės persidengia - įranga neatitinka reikalavimus.

Pvz.3: Įrangos šonas iš sūpuoklių kritimo erdvės pusės visiškai uždaras. Įrangos ir sūpuoklių kritimo erdvės nepersidengia - įranga atitinka reikalavimus.

Sūpuoklės ir čiuožynė yra priverstinio judėjimo įrangos elementai, kurių laisvoji erdvė ir kritimo erdvės neturi persidengti. Čiuožynės kritimo erdvė turi būti ne mažiau kaip 150 cm, matuojant į šonus judėjimo kryptimi. Net jeigu pagrindinės įrangos šonas iš sūpuoklių kritimo erdvės pusės visiškai uždaras, atstumas nuo čiuožynės šono iki sūpuoklių kritimo erdvės turi būti ne mažiau kaip 150 cm. Žr. Pvz.4, Pvz.5, Pvz.6.

Pvz.4. Įrangos šonas iš sūpuoklių kritimo erdvės pusės visiškai uždaras. Dėl reikalavimų čiuožynėms žr. Pvz.5 ir Pvz.6

Pvz.6: Įrangos šonas iš sūpuoklių kritimo erdvės visiškai uždaras. Įrangos ir sūpuoklių kritimo erdvės nepersidengia. Nuo sūpuoklių kritimo erdvės iki čiuožynės yra mažiau kaip 150 cm - įranga neatitinka reikalavimus.

Pvz.7: Įrangos šonas iš sūpuoklių kritimo erdvės visiškai uždaras. Įrangos ir sūpuoklių kritimo erdvės nepersidengia. Nuo sūpuoklių kritimo erdvės iki čiuožynės yra daugiau kaip 150 cm - įranga atitinka reikalavimus.