LST EN 1176-5 | Karuselės

EN 1176-5:2008 Karuselės (negalioja nuo 2020-01-01) 

Standarto LST EN1176-5:2008 p.4.4 nėra aiškiai aprašyti reikalavimai dėl galvos, galūnių, aprangos ir kt. įkliuvimo. Reikalavimas dėl centrinio vairo "shall be fully enclosed" klaidingai suprantamas. 

Taikoma ši taisyklė:

Karuselės centrinis vairas turi būti pilnai uždaras, be jokių skylių, angų, išsikišimų ir pavojingų tarpų. Kitoms karuselės konstrukcijos angoms bei tarpams, reikalavimai dėl įkliuvimo netaikomi.

Pvz.1 ir Pvz.2 - Įranga neatitinka EN 1176-5:2008 ir EN 1176-5:2019 p.5.2 reikalavimus

Pvz.3 - Kitos įkliuvimo vietos nevertinamos. Žr. naujus EN 1176-5:2019 Karuselės p.4.4. reikalavimus

Standarto LST EN1176-5:2008 5.2.1 reikalavimas: "Carousels of type B that include a stationary central hand-wheel shall be constructed to avoid any entrapment, e.g. the central column and the hand wheel shall be fully enclosed without any protruding parts".

Standarto LST EN1176-5:2019 p.5.2.1 reikalavimas: "Carousels of type B that include a stationary central hand-wheel shall be constructed to avoid any entrapment, e.g. the central column and the hand wheel shall not have any openings or protruding parts".

Susiduriant su įvairių konstrukcijų karuselėmis, reikalavimai dėl centrinio karuselės vairo kartais klaidingai suprantami, nes ne visada teisingai suprantama koks įrangos elementas yra vertinamas kaip "centrinė kolona su vairu".

Atliekant karuselės atitikties vertinimą, taikoma ši taisyklė:

Karuselės centrinė kolona su vairu - stacionarus vertikalus elementas su vairu (apskritimo formos elementas rankoms užsikabinti), aplink kurį sukasi platforma. Jeigu centrinė kolona su vairu sukasi kartu su platforma, elementas nėra vertinamas kaip centrinė kolona su vairu.

Pvz. 1, Pvz. 2, Pvz. 3 - Karuselės platforma sukasi aplink centrinę koloną su vairu. Vairas yra su atviromis angomis. Įranga neatitinka LST EN 1176-5:2008 p.5.2.1 reikalavimus.

Pvz. 4 - Karuselės platforma sukasi kartu su vairu. Reikalavimui dėl įkliuvimo netaikomi. Įranga atitinka LST EN 1176-5:2008 p.5.2.1 reikalavimus.

Pvz. 5, Pvz.6 - Karuselės platforma sukasi kartu su centrine kolona ir vairu. Įranga atitinka LST EN 1176-5:2008 p.5.2.1 reikalavimus, tačiau neatitinka LST EN 1176-5:2019 p. 4.4 "Įkliuvimas" reikalavimus.

EN 1176-5:2019 Karuselės (galioja nuo 2020-01-01) 

Naujas reikalavimas LST EN 1176-5; 4.4 Įkliuvimas: "Dėl išcentrinių jėgų įkliuvimo reikalavimai taikomi visoms karuselės besisukančios konstrukcijos angoms (nepriklausomai nuo angos aukščio), išskyrus tik tarpą iki žemės. Taikomi šie EN 1176-1: 2017 pateikti reikalavimai: 4.2.7.2 galvos ir kaklo įkliuvimas; 4.2.7.3 aprangos/plaukų įkliuvimas; 4.2.7.5 kojų/pėdos įkliuvimas; 4.2.7.6 pirštų įkliuvimas."

Pvz.1. ir Pvz.2 Dėl 4.2.7.2 galvos ir kaklo įkliuvimo reikalavimų: Uždaroje angoje atstumas tarp sėdynės ir metalinio rėmo elemento turi būti ne daugiau kaip 89 mm arba ne mažiau kaip 230 mm.

Pvz.3 ir Pvz.4. Dėl 4.2.7.3 aprangos/plaukų įkliuvimo reikalavimų: Aprangos/plaukų įkliuvimo bandymų karuselėje metodika nėra aprašyta standarte. Vertinama tik akivaizdi įkliuvimo vieta, kurioje gali įkliūti brūzgulis net iš pirmo karto (V formos angos)

Pvz.3 ir Pvz.5. Dėl 4.2.7.6 pirštų įkliuvimo reikalavimų: Bet kuris tarpas arba anga turi būti mažiau kaip 8 mm arba daugiau kaip 25 mm.

Pvz.6 ir Pvz .7 Dėl kojų/pėdos įkliuvimo reikalavimų: Kojų/pėdos įkliuvimo bandymų karuselėje metodika nėra aprašyta standarte. Nors ir yra teorinė įkliuvimo galimybė - rizika nevertinama.

LST EN 1176-5; 5.1. Besisukančios sėdinės (tipas A) reikalavimas: "Visi komponentai, kurie juda aplink karuselės ašį turi būti be šerpetų ir turi būti apvalinamos bent 5 mm spinduliu. Abiejų sėdynių abiejų krypčių priekinis kraštas galimuose smūgio taškuose turi būti bandomas pagal EN 1176-2:2017, B priedą. Paviršiaus didžiosios pagreičio vertės neturi būti didesnės kaip 50 g, o vidutinis paviršiaus suspaudimas neturi viršyti 90 N / cm2."

Reikalavimo išaiškinimas: Atlikdamas karuselės vertinimą vietoje, kontrolės ekspertas negali atlikti bandymų pagal EN 1176-2:2017, B priedą, todėl negali objektyviai įvertinti, ar medžiaga, iš kurios pagaminta sėdynė ( pvz. plastikas, guma ir t.t) yra tinkama. 

- jeigu sėdynių abiejų krypčių priekinis kraštas galimuose smūgio taškuose pagamintas iš medžio arba metalo - kontrolės ataskaitoje ekspertas nurodo: "karuselės sėdynių abiejų krypčių priekinis kraštas galimuose smūgio taškuose neatitinka LST EN 1176-5:2019 p.5.1 reikalavimus".

- jeigu sėdynių abiejų krypčių priekinis kraštas galimuose smūgio taškuose pagamintas iš kitų medžiagų, pvz., plastikas ar guma - kontrolės ataskaitoje ekspertas nurodo: "karuselės atitikties vertinimas pagal LST EN 1176-5:2019 p.5.1 reikalavimus neatliekamas"

Pvz.1. Sėdinės priekinis ir galinis kraštas pagamintas iš plastiko - karuselės atitikties vertinimas pagal LST EN 1176-5:2019 p.5.1 reikalavimus neatliekamas".

Pvz.2. Sėdinės priekinis ir galinis kraštas pagamintas iš metalo - sėdynė neatitinka LST EN 1176-5:2019 p.5.1 reikalavimus

Pvz.3. Sėdinės priekinis ir galinis kraštas pagamintas iš plastiko - karuselės atitikties vertinimas pagal LST EN 1176-5:2019 p.5.1 reikalavimus neatliekamas".


LST EN 1176-5; 5.2.1 reikalavimas: "Išorinis platformos kraštas turi sudaryti karuselės perimetrą. Joks antstatas neturi išsikišti už jo."

Žalia rodyklė - karuselės platformos kraštas. Raudona rodyklė - antstatas.

  • Pvz.1 Karuselės konstrukcijos antstatas išsikiša už platformos krašto - karuselė neatitinka LST EN 1176-5:2019 p. 5.2.1 reikalavimus
  • Pvz.2 Karuselės konstrukcijos antstatas išsikiša už platformos krašto - karuselė neatitinka LST EN 1176-5:2019 p. 5.2.1 reikalavimus
  • Pvz.3 Karuselė neatitinka reikalavimus, jeigu viršutinis lankas yra didesnis už apatinę platformą daugiau kaip 5 cm. žr. papildomai p.5.2.3