EN 1176-6 | Sūpuoklės

EN 1176-6 Supamoji įranga

Atliekant supamosios įrangos vertinimą pirštų įkliuvimo reikalavimai taikomi tik supamajai įrangai, turinčiai laisvąją erdvę (t.y. įrangai su priverstiniu judėjimu, 1 ir 5 tipo įrangai) arba supamosios įrangos angose, kurių apatinis kraštas yra daugiau kaip 100 cm virš žaidimo paviršiaus ir kai įranga yra ramybės būsenoje. Situacijos, kai kiti naudotojai gali sąmoningai pakelti angą, neturi būti nenagrinėjamos. Žr. Pvz.1 ir Pvz.2.

Atliekant supamosios įrangos vertinimą pirštų įkliuvimo reikalavimai taikomi tik supamajai įrangai, turinčiai laisvąją erdvę (t.y. įrangai su priverstiniu judėjimu, 1 ir 5 tipo įrangai) arba supamosios įrangos angose, kurių apatinis kraštas yra daugiau kaip 100 cm virš žaidimo paviršiaus ir kai įranga yra ramybės būsenoje. Situacijos, kai kiti naudotojai gali sąmoningai pakelti angą, neturi būti nenagrinėjamos. Žr. Pvz.1 ir Pvz.2.

Atliekant supamosios įrangos vertinimą dėl galvos ir (arba) kaklo įkliuvimo, turi būti vertinamos tik tos angos, kurių apatinis kraštas yra daugiau kaip 60 cm virš žaidimo paviršiaus ir kai įranga "ramybės būsenoje". Situacijos, kai kiti naudotojai gali sąmoningai pakelti angą, neturi būti nenagrinėjamos. Žr. PVZ 3. (juoda rodyklė - angos aukštis virš žaidimo paviršiaus)

Pvz.1: Tarpas tarp sėdynės ir atlošo turi būti < 8 mm arba > 25 mm. Pirštų įkliuvimas tikrinamas nepriklausomai nuo tarpo aukščio

Pvz.2: Angos (kampuose) turi būti < 8 mm arba > 25 mm. Pirštų įkliuvimas tikrinamas nepriklausomai nuo angos aukščio

Pvz.3: Angos vertinamos (raudona rodyklė), jeigu angos apatinis kraštas yra aukščiau kaip 60 cm virš žaidimo paviršiaus įrangos ramybės būsenoje (juoda rodyklė)

Ašinės svirtinės sūpuoklės (1 tipo)

LST EN 1176-6 reikalavimai: 

  • 5.1 "Turi būti užtikrintas tinkamas slopinimas".; 
  • 3.11 "slopinimas - laikančiojo (-iųjų) elemento (-ų) sudėtinis poveikis, mažinantis galimą įrangos judėjimo greitį ir smūgius įrangos kraštinėse padėtyse". 
  • 4.9 "Įkliuvimas. Įranga turi būti suprojektuota taip, kad tarp jos ir žemės paviršiaus nebūtų galima įkliūti (žr. 1 lentelę). Tai galima pasiekti šiomis priemonėmis: a) užtikrinant mažiausiai 230 mm tarpą iki žemės arba b) taikant slopinamąjį poveikį ar c) nukreipiamąjį poveikį nuo įrangos konstrukcijos.

Reikalavimo išaiškinimas:

1 tipo supamojoje įrangoje turi būti įrengtas smūgio slopinimo elementas (pvz. spyruoklė, padanga, guminis elementas ir pnš.) kad sumažinti riziką susižeisti nugarą dėl staigios smūginės apkrovos. Tarpas iki žemės įrangos kraštinėse padėtyse turi būti ne mažiau 230 mm, nepriklausomai ar yra įrengtas slopinimo elementas ar ne

LST EN 1176-6; 4.9 "Įkliuvimas" reikalavimas:

"Atliekant bandymus pagal norminį C priedą, laikantysis elementas neturi susispausti daugiau nei 5 % ir turi būti įmanoma visose kraštinėse padėtyse įkišti 12 mm skersmens strypą".

Reikalavimo išaiškinimas: Šie bandymai atliekami tik laboratorijoje. Kontrolės įstaigos šio bandymo vietoje neatlieka