LST EN 1176 reikalavimai ir išaiškinimai

Bendradarbiavimas su Europos kontrolės ekspertais ir patirtis kontrolės srityje rodo, kad neretai standarto EN 1176 reikalavimai yra nevienodai ir neaiškiai suprantami tarp inspektorių, gamintojų ir kitų susijusių su vaikų žaidimų įrangos vertinimu specialistų. Centrinis Europos standartizacijos komitetas CEN/TC136/SC1 neretai gauna prašymus iš įvairių suinteresuotų šalių dėl standarto reikalavimų išaiškinimo. Išnagrinėjus aktualius prašymus, komitetas teikia paaiškinimus ir skelbia dokumentą-ataskaitą "Intrepretation Panel report".Patirtis rodo, kad standarto reikalavimai taip pat ne visada vienodai suprantami ir interpretuojami tarp Lietuvos kontrolės įstaigų. Todėl pasitaiko, kad vienas objektas skirtingų kontrolės įstaigų gali būti įvertintas skirtingai. Siekiant išvengti atitikties vertinimo klaidų dėl skirtingo įvertinimo ir klaidingo reikalavimų interpretavimo, vadovaujantys standarto LST EN/ISO 17020 reikalavimais, 2019-10-23 kontrolės įstaigos pasirašė bendradarbiavo sutartį dėl bendrų mokymų ir techninės patirties mainų.

Kontrolės įstaigos kartu analizuoja standarto reikalavimus, nagrinėja CEN/TC136/SC1 komiteto paaiškinimus, konsultuojasi su Europos ekspertais ir rengia techninių mainų protokolus. Protokoluose nurodomi svarstomi standarto EN 1176 reikalavimai ir nurodomi atitikties vertinimo gairės bei taisyklės, kuriomis vienodai vadovausis Lietuvos kontrolės įtaigos.

Žemiau pateikiame paskutinių protokolų sprendimus:

LST EN 1176-1

Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-2

Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-3

Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-5

Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1176-6

Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1177

Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Bandymo metodai smūgio silpninimui nustatyti