LST EN 1176-1 | Bendrieji reikalavimai 

4.2.4.4 Užtvaros

Užtvaros aukštis (h) turi būti matuojamas nuo pakylos (stovėjimo paviršiaus) arba nuo suoliuko paviršiaus. Suoliuko užtvara vertinama tik tais atvejais, jei suoliuko stovėjimo paviršius yra aukščiau kaip 60 cm nuo žemės paviršiaus (žr. balta rodyklė)

Užtvaros aukštis (h) turi būti matuojamas nuo pakylos (stovėjimo paviršiaus) arba nuo suoliuko paviršiaus iki užtvaros viršutinės briaunos žemiausiame taške (žr. balta rodyklė).

EN 1176-1; 4.2.4.4: "Neturi būti tarpinių horizontalių ar beveik horizontalių skersinių arba strypų, kuriuos vaikai galėtų naudoti kaip pakopas, bandydami lipti. Užtvarų viršaus konstrukcija turėtų būti tokia, kad neskatintų vaikų ant jos stovėti, taip pat joks užpildymo elementas neturėtų skatinti ant jo lipti."

PVZ. 1 Užtvaros aukštis matuojamas nuo horizontalių elementų suapvalintos dalies apatinio krašto. Jeigu užtvaroje yra horizontalus elementai, kuriuos vaikai (ne)galėtų naudoti kaip pakopas - tarpas tarp vertikalių elementų gali būti ne daugiau kaip 6 cm (ne daugiau vaiko kojos pločio)

PVZ. 2. Horizontalus elementas, kuriuos vaikai (ne)galėtų naudoti kaip pakopas, bandydami lipti, gali būti, jeigu:

 • a) elementas yra apvalus;
 • b) elemento atraminė plokštuma yra pasvirusi daugiau 45°;
 • c) elemento atraminė plokštuma yra ne daugiau kaip 2 cm pločio;
 • d) tarpas tarp vertikalių užtvaros elementų yra ne daugiau kaip 60 mm. 

PVZ. 3. Horizontalaus elemento skerspjūvio storis yra daugiau kaip 2 cm.P akylos užtvarų įrengimas neatitinka LST EN1176-1:2018 p. 4.2.4.4 reikalavimus. 

Užtvara gali atlikti apsauginio turėklo funkciją:

 • a) jeigu įranga vertinama kaip nelengvai pasiekiama, pakylos užtvara gali atlikti apsauginio turėklo funkciją.
 • b) jeigu užtvara atlieka apsauginio turėklo funkciją, užtvaros aukštis turi būti ne mažiau kaip 60 cm. Tarpas tarp pakylos ir apatinės užtvaros briaunos turi būti ne daugiau kaip 89 mm arba ne mažiau kaip 230 mm.

4.2.4.3 Apsauginiai turėklai 

Apsauginis turėklas nebūtinai turi būti vienas. Standarto EN 1176-1; 4.2.4.4 reikalavimai dėl horizontalių skersinių arba strypų, kuriuos vaikai galėtų naudoti kaip pakopas, bandydami lipti, apsauginiams turėklams netaikomi. 

Jeigu virš pakylos yra įrengta daugiau kaip vienas apsauginis turėklas (skersinis), kadangi vaikui suteikiama galimybė lipti į viršų, laisvojo kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio skersinio (h2), o ne nuo pakylos (h1). 

4.2.8.1 Laisvojo kritimo aukščio nustatymas 

Pvz. A. Jeigu aukščiausio horizontalaus elemento skerspjūvis yra didesnis kaip 45 mm (arba elementas yra lankstus) kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento minus 100 cm.

Pvz. B. Jeigu užlipus ant tinklo galima pasiekti kitą įrangos dalį - kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento.

Pvz. C. Jeigu aukščiausio horizontalaus elemento skerspjūvis yra mažiau kaip 45 mm - kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento.

Pvz. D. Jeigu aukščiausio horizontalaus elemento skerspjūvis yra mažiau kaip 45 mm, bet skirtumas tarp aukščiausio elemento ir žemesnio elemento yra ne mažiau kaip 60 cm, kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio elemento minus 100 cm. 

Pvz.1:  Auksiškiausias tinklo lyno skersmuo yra mažiau kaip 45 cm, tačiau elementas yra lankstus. Laisvojo kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio lyno (raudona rodyklė) minus 100 cm;

Pvz.2: a) Jeigu aukščiausio horizontalaus elemento (raudona rodyklė) skerspjūvis yra mažiau kaip 45 mm - kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento. b) Jeigu skerspjūvis yra daugiau kaip 45 mm - kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento minus 100 cm arba nuo aukščiausios kopėčių pakopos (žalia rodyklė);

Pvz.3: a) Jeigu aukščiausio horizontalaus elemento (raudona rodyklė) skerspjūvis daugiau kaip 45 mm - kritimo aukštis matuojamas nuo šio medinio elemento minus 100 cm. b) Jeigu tarp aukščiausio horizontalaus elemento ir žemiau esančio lyno yra daugiau kaip 60 cm (balta rodyklė) - kritimo aukštis matuojamas nuo tinklo aukščiausio elemento (žalia rodyklė) minus 100 cm;

Pvz.4: Laisvojo kritimo aukštis matuojamas: a) nuo rankenos iki atsitrenkimo paviršiaus (raudona rodyklė); b) jeigu rankenos nėra - nuo aukščiausio rankų įsikibimo vietos (geltona rodyklė); c) jeigu yra tik kopėčios - nuo aukščiausio kopėčių skersinio (žalia rodyklė); d) jeigu yra tik tinklas - nuo aukščiausio medinio elemento minus 100 cm (juoda rodyklė).

4.2.9.4 Statieji žaidimo elementai

LST EN 1176-1; 3.29 "Statusis žaidimo elementas - patekimo ir (arba) išėjimo žaidimo elementas, turintis daugiau nei 45° nuolydį horizontalės atžvilgiu."

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingais atvejais ir esant įvairioms įrengimo situacijomis, nėra įmanoma tiksliai išmatuoti žaidimo įrangos elemento nuolydžio kampo bei nėra galimybės aiškiai interpretuoti elemento paskirties ir (arba) naudojimo prioriteto, žemiau pateikti elementų pavyzdžiai ( Pvz.1- 5) turi būti vertinami kaip statieji žaidimo įrangos elementai.

Vertinimo pavyzdys (Pvz.1) 

 • a) raudonas lipimo metalinis elementas vertinamas kaip statusis elementas;
 • b) atstumas tarp rankenų turi būti ne daugiau kaip 50 cm (geltona rodyklė);
 • c) atstumas nuo pakylos iki rankenos apačios (balta rodyklė);
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama, atstumas turi būti ne daugiu kaip 89 mm.
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama, atstumas >89 mm arba    > 230 mm;
 • d) atstumas nuo pakylos iki raudono elemento (mėlyna rodyklė) dėl galvos įkliuvimo nevertinamas;
 • e) atstumas tarp raudono elemento detalių (žalia rodyklė) dėl galvos įkliuvimo nevertinamas.

Vertinimo pavyzdys (Pvz.2)

 • a) žalias lipimo elementas vertinamas kaip statusis elementas;
 • b) angos plotis (balta rodyklė) turi būti:
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama, atstumas turi būti ne daugiu kaip 50 cm;
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama, atstumas turi būti ne daugiau kaip 120 cm.
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama, geltono skydo viršutinis elementas atlieka apsauginio turėklo funkciją, jeigu įrengtas 60-85 cm aukštyje
 • c) atstumas tarp žaliojo elemento detalių (raudona rodyklė) dėl galvos įkliuvimo vertinamas, jeigu uždaros angos aukštis yra daugiau kaip 60 cm virš dangos.

Vertinimo pavyzdys (Pvz.3)

 • a) raudonas lipimo elementas vertinamas kaip statusis elementas (kopėčios);
 • b) angos plotis (raudona rodyklė) turi būti:
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra nedaugiau kaip 60 cm - atstumas nevertinamas;
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 60 cm, atstumas turi būti ne daugiu kaip 50 cm;
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama, atstumas turi būti ne daugiau kaip 120 cm (mėlynas elementas - žalia rodyklė - atlieka apsauginio turėklo funkciją).
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 100 cm, virš angos turi būti įrengtas apsauginis turėklas.

Vertinimo pavyzdys (Pvz.4)

 • a) išlenktas medinis elementas vertinamas kaip statusis elementas;
 • b) angos plotis tarp raudonų rankenų (balta rodyklė) turi būti:
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra ne daugiau kaip 60 cm - atstumas nevertinamas;
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 60 cm, atstumas tarp rankenų turi būti ne daugiu kaip 50 cm;
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra ne daugiau kaip 100 cm, atstumas tarp rankenų turi būti ne daugiau kaip 120 cm.
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 100 cm virš dangos, atstumas tarp rankenų turi būti ne daugiau kaip 50 cm arba virš angos turi būti įrengtas apsauginis skersinis
 • c) atstumas tarp medinių lentelių (geltona rodyklė) turi būti <8,6 mm arba >25 mm

Vertinimo pavyzdys (Pvz.5)

 • a) bet kuris lankstusis lipimo elementas vertinamas kaip statusis elementas ir kaip nelengvai pasiekiama prieigos priemonė, nepriklausomai nuo žemiausio elemento aukščio ( žr. geltoną rodyklę);
 • b) angos plotis tarp atraminių statramsčių (balta rodyklė) turi būti:
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra ne daugiau kaip 60 cm - atstumas nevertinamas;
 • - jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 60 cm, atstumas turi būti ne daugiu kaip 50 cm;
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra ne daugiau kaip 100 cm, atstumas turi būti ne daugiau kaip 120 cm.
 • - jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 100 cm, atstumas turi būti ne daugiau kaip 50 cm arba virš angos turi būti įrengtas apsauginis turėklas.

4.2.9 Prieigos priemonės 

Patiekimo į platformą priemonės (laipiojimo priemonės, tinklai ir t.t.) neturi būti įrengti aukščiau kaip pakyla.

4.2.9.1 Kopėčios

a) Kopėčių skersiniai ar pakopos neturi būti įrengti aukščiau pakylos, neatsižvelgiant ar pakylos apsauga nuo kritimo yra užtvaros ar apsauginiai turėklai. Aukščiau pakylos gali būti tik kopėčių statramsčiai. 

b) Analogiškai kaip kopėčios, visi kiti patiekimo į pakylą elementai, neturi būti įrengti aukščiau kaip pakyla.

Vertinimo pavyzdžiai kai žemiau pakylos yra įrengtos kopėčios (žr. Geltoną rodyklę).

a) jeigu žemiau pakylos įrengtos kopėčios - įranga vertinama kaip neatitinkanti LST EN 1176-1, p.4.2.9.1 Kopėčios reikalavimus.

b) Jeigu kopėčios žemiau pakylos paliekamos, visi skersiniai virš pakylos turi būti pašalinti, reikalavimai apsaugai nuo kritimo turi būti taikomi priklausomai nuo pakylos aukščio ir pasiekiamumo.

c) Pašalinus kopėčias turi būti vertinama taip:

- jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra ne daugiau kaip 60 cm, skersiniai gali pasilikti, jeigu tarpas tarp skersinių yra ne daugiau kaip 89 mm arba ne mažiau kaip 230 mm. Kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio skersinio.

- jeigu įranga lengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 60cm, visi skersiniai turi būti pašalinti (neatitinka 4.2.4.4 reikalavimus) ir turi būti įrengta užtvara

- jeigu įranga nelengvai pasiekiama ir pakylos aukštis yra daugiau kaip 100 cm, skersiniai gali pasilikti, jeigu tarpas tarp skersinių yra ne daugiau kaip 89 mm arba ne mažiau kaip 230 mm. Kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio skersinio.

d) Nepašalinus kopėčių turi būti vertinama taip: - skersiniai virš pakylos turi būti pašalinti. Angos plotis tarp statramsčių turi būti vertinamas priklausomai nuo įrangos kritimo aukščio ir pasiekiamumo

4.2.7.2 Galvos ir kaklo įkliuvimas

Reikalavimas LST EN 1176-1; 4.2.7.2: "Tarp pakabinamųjų tiltų lanksčiųjų dalių ir bet kurių standžiųjų šoninių elementų susidarančių angų skersmuo nepalankiausiu apkrovos atveju turi būti ne mažesnis kaip 230 mm (žr. 4.2.2). Turi būti įvertintos situacijos ir esant apkrovai, ir nesant apkrovos. 2 PASTABA Šis reikalavimas susijęs su galimu matmenų pokyčiu ilgainiui išsitampius tilto lanksčiosioms atramoms (pavyzdžiui, lynui). Pvz.1 paveiksle pavaizduotas tipinis pakabinamasis tiltas."

Šio reikalavimo išaiškinimas: Šio punkto reikalavimas taikomas pakabinamiems tiltams, kurių judėjimo elementai įrengti ant "horizontaliųjų" lanksčiųjų atramų (pavyzdžiui ant metalinių lynų) galinčių išsitempti esant apkrovai. 

Žr. Pvz.1, Pvz.2, Pvz.3

Jeigu judėjimo elementai įrengti ant "vertikaliųjų" lanksčiųjų atramų (pvz. ant metalinių lynų arba grandinių), apkrovos metų "vertikalios" atramos negali išsitempti ir negali užspausti vaiko galvos. Atliekant pakabinamojo tilto su vertikaliomis atramomis vertinimą, taikoma ši taisyklė:

- jeigu pakabinamojo tilto dalį (laiptelį) galima pakelti į viršų ir prakišti galvos, atstumas tarp pakabinamojo tilto dalies ir standžiųjų šoninių elementų ( pvz. apatinės platformos) turi būti ne mažiau kaip 230 mm.

- jeigu pakabinamojo tilto dalį (laiptelį) negalima pakelti į viršų ir negalima prakišti galvos, atstumas tarp pakabinamojo tilto dalies ir standžiųjų šoninių elementų (pvz. apatinės platformos) turi būti ne mažiau kaip 12 mm, kad išvengti pirštų traiškymo rizikos.

Pvz.4.Atstumas tarp pakabinamojo tilto ir žemės nevertinamas.

Pvz.5. Dėl horizontalių grandinių tarp laiptelių, nėra galimybės pakelti laiptelį į viršų ir prakišti galvą po tilteliu. Atstumas iki platformos (raudona rodyklė) turi būti ne mažiau kaip 12 mm.

Pvz.6. Dėl horizontalių grandinių tarp laiptelių yra galimybė pakelti laiptelį į viršų ir prakišti galvą po tilteliu. Atstumas iki platformos (raudona rodyklė) turi būti ne mažiau kaip 230 mm.