Įranga vaikams su negalia

Kontrolės įstaiga UAB Inspectum atlieka vaikų žaidimų įrangos pritaikytos vaikams su negalia atitikties vertinimą pagal standartų LST EN 1176:2008, LST EN 1176:2018 ir HN 131:2015 reikalavimus

Užsakovai ir rangovai, planuodami žaidimų erdvę vaikams su negalia, dažnai klysta, galvodami, kad žaidimų įranga neįgaliesiems yra išskirtinė arba gaminama pagal išskirtinį standartą.

2012 gruodžio 2 dieną Europos Standartizacijos Komitetas CEN/TC 136 patvirtino techninę ataskaitą CEN/TR 16467 "Žaidimų įranga vaikams su negalia". Techninėje ataskaitoje naudojamas terminas "Žaidimas visiems" pabrėžia, kad vaikų žaidimų įranga turi būti vienodai prieinama ir vienai saugi visų gebėjimų vaikams. Išsamiai susipažinus su techninės ataskaitos CEN/TR 16467 gairėmis, galima teigti, kad standarto EN1176 reikalavimai yra vienodai taikomi visai žaidimų įrangai, nepriklausomai ar ji pritaikyta vaikų su negalia poreikiams.

Visų vaikų teisės lygios.

Europos Standartizacijos Komitetas CEN/TC 136 priima Vaiko teisių konvencijos deklaraciją, kurią parengę Jungtinių Tautų žmogaus teisių vyriausiojo komisaro biuras. Joje sakoma, kad: "Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gerbia ir skatina vaiko teisę visapusiškai dalyvauti kultūriniame ir meniniame gyvenime ir skatina teikti tinkamas ir lygias galimybės kultūrinei, meninei, rekreacinei ir laisvalaikio veiklai". Deklaracijos 31 straipsnyje pripažįstamos vaiko teisės dalyvauti žaidime ir 2 straipsnis teigia, kad vaikai neturėtu būti diskriminuojami, nepaisant jų negalios.

Įdiegus standartą EN 1176, buvo pripažinta, kad yra reikalingos gairės, kaip sukurti žaidimų erdvę, kuri būtu labiau prieinama vaikams su negalia ir skatintu visų gebėjimų vaikus žaisti kartu. Rekomendacijos ir gairės, kaip sukurti žaidimų erdvę, pritaikyta vaikams su negalia poreikiams, yra pateiktos techninėje ataskaitoje CEN/TR 16467. Techninė ataskaitą platina Lietuvos Standartizacijos Departamentas

Reikia pripažinti, kad kai kurie žaidimų įrangos gamintojai ignoruoja bendrus taikomus standarto EN1176 saugumo reikalavimus. Gaminant įrangą neįgaliesiems vaikams, dažnai daromos klaidos, dėl kurių atsiranda sunkių traumų ir net mirtinų sužalojimų. Žemiau pateikiame informaciją apie įrangą, kuri buvo pagaminta nesilaikant bendrų saugumo reikalavimų ir dėl kurios įvyko skaudi nelaimė.

Nelaimingi atsitikimai dėl netinkamos įrangos 

Vaikų žaidimų aikštelėje sužalotas berniukas.

10 metų vaikas buvo sunkai sužalotas didelėmis sūpynėmis, pritaikytomis vaikams su negalia. Iki atvykstant greitosios medicinos pagalbos tarnybai ir MČS tarnybai, trys praeiviai laikė sūpynės ant rankų. Atvykus gydytojams vaikui buvo suleisti skausmą malšinantys vaistai, po to gelbėtojai pradėjo pjauti apatinį konstrukcijos lanką. Berniukas buvo išlaisvintas ir nedelsiant hospitalizuotas su kojų trauma ir galimai hipotermija. Netrukus po incidento sūpynės buvo pašalintos iš įrangos.
Nelaimė įvyko Rusijoje, Podolsko mieste 2014 metų sausio 30 dieną.

Vaikų žaidimų aikštelėje žuvo 15 metų mergaitė

2018 m. lapkričio 24 d. 15 metų mergaitė, šokiruojančiai mirė po to, kai jos galvą užstrigo tarp neįgaliųjų sūpynių plieninių strypų. Tokia beprotiška nelaimė įvyko Kepongo žaidimų aikštelėje, Kvala Lumpūro mieste.

"The Star" ir "Oriental Daily" duomenimis, tuo metu mergaitė buvo parke su savo giminaičiais. Ji atsisėdo ant supynių, kurios skirtos žmonėms su vežimėliais. Žaidžiant jos galvą užstrigo tarp plieninių strypų, kurie galimai pažeidė kaklo kaulus judėjimo metu. Tai sukėlė kraujavimą į nosį ir ausis.

Belaukiant greitosios pagalbos automobilio, mergaitei buvo suteikiama pirmoji medicininė pagalba. Paauglė buvo išvežta į Selayang ligoninę tolesniam gydymui, tačiau ligoninėje, tą pačią dieną, ji mirė.

Informaciniai šaltiniai:

https://www.orientaldaily.com.my/news/society/2018/11/25/268925#

https://www.youtube.com/watch?v=APtuofrVwDk

https://www.worldofbuzz.com/15yo-girl-dies-in-freak-accident-after-her-head-got-trapped-in-swing-at-kepong-playground/

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-girl-15-dies-in-freak-playground-accident-after-getting-head-caught-in-swing