Darbo susitikimas Berlyne

19/01/2019

2019 metų sausio 16-18 dienomis, Vokietijos standartizacijos departamento būstinėje Berlyne vyko Europos standartizacijos komiteto CEN / TC 136 darbo gruopės WG14 darbo posėdis. 

Darbo grupės WG14 posėdyje dalyvavo atstovai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Suomijos, Danijos, Belgijos ir Ispanijos.

Lietuvos Standartizacijos Departameną atstovavo LSD techninio komiteto TK20 narys, kontrolės įstaigos Inspectum technikos vadovas Sergejus Kazunko.