Įsigaliojo naujas standartas LST EN 1176-5:2019 

01/01/2020

Nuo 2020 sausio 1 dienos nustojo galioti Lietuvos standartas LST EN 1176-5:2008.

Nuo 2020 sausio 1 dienos nustojo galioti LST EN 1176-5:2008 ir įsigalioja naujas standartas LST EN 1176-5:2019 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";

Apie svarbiausius standarto pakeitimus paskelbsime netrukus