Įsigaliojo naujas standartas LST EN 1177:2020

01/07/2020

Nuo 2020 birželio 30 dienos nustojo galioti Lietuvos standartas LST EN 1177:2008 ir įsigalioja naujas standartas LST EN 1177:2020 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo nurodymai";

Apie svarbiausius standarto pakeitimus paskelbsime netrukus