Keičiasi Higienos norma HN 131

02/05/2023

Skubame pranešti, kad nuo 2023 lapkričio 1 dienos keičiasi Higienos normos HN131 reikalavimai.

Higienos normą HN 131:2015 keičia nauja normos redakcija HN 131:2023 "Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" 

Norėdami parsisiųsti galiojančią suvestinę redakciją, prašome spausti nuorodą apačioje.