Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro posėdis

18/11/2019

2019 lapkričio 19 diena Lietuvos akreditacijos biure įvyko bendras Lietuvos kontrolės įstaigų, akreditacijos biuro aukščiausios administracijos, Lietuvos sveikatos ministerijos, Lietuvos vartotojų teisių gynybos tarnybos, Lietuvos nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovų susirinkimas.

Neeilinio posėdžio metu buvo aptartos pagrindinės Higienos normos HN 131:2015 reikalavimų ir Lietuvos standarto LST EN 1176, LST EN 1177 reikalavimų įgyvendinimo problemos, kontrolės įstaigų veiklos darbiniai klausimai ir kiti klausimai, susiję su vaikų žaidimų aikštelių rinkos priežiūra. Susitikimo metu priimti svarbus sprendimai bei tolimesnio bendradarbiavimo ir tarpusavio komunikavimo gairės.