Įsigalioja naujas standartas LST EN 1176:2018 

01/11/2018

Nuo 2018 lapkričio 1 dienos nustojo galioti Lietuvos standartai LST EN 1176, kurie buvo paskelbti 2008 metais.  

Nuo 2018 lapkričio 1 dienos nustojo galioti LST EN 1176 standartai:

 • LST EN 1176-1:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-2:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-3:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-4:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Kabamųjų linų papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-6:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai"; 
 • LST EN 1177:2008 "Smūgį slopinanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas" 

Nauji ir dar galiojantys LST EN 1176 standartai:

 • LST EN 1176-5:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 5 dalis. Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-7:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, kontrolės, techninės priežiūros ir naudojimo vadovas";
 • LST EN 1176-10:2008 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 10 dalis. Visiškai uždaros žaidimų įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-11:2014 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-1:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-2:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-3:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-4:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 4 dalis. Kabamųjų linų papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-6:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1177:2018 "Smūgį slopinanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas" 

Taip pat įsigaliojo:

 • CEN/TR 16396:2012 (WI=00136284) "Playground equipment for children - Replies to requests for interpretation of EN 1176:2008 and its parts";
 • CEN/TR 16467:2013 (WI=00136277) "Playground equipment accessible for all children";
 • CEN/TR 16598:2014 (WI=00136249) "Collection of rationales for EN 1176 - Requirements";
 • CEN/TR 16879:2016 (WI=00136378) "Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation";
 • CEN/TC136 (WI=00136370) Framework for the competence of inspectors of public playground environments.