Mokymų ir seminarų programos

Vaikų žaidimų aikštelių valdymas 

Mokymų programa vaikų darželių ir mokyklų žaidimų aikštelių priežiūros specialistams.  

Mokymų programa - parengta atsižvelgiant į vaikų žaidimų aikštelių savininkų (valdytojų) poreikius:

 • Pagrindiniai LR SAM Higienos normos HN131:2015 reikalavimai (apžvalga).
 • Naujų standartų LST EN 1176:2018 ir LST EN1177:2018 reikalavimų pasikeitimų apžvalga.
 • Pagrindiniai standarto LST EN1176-7:2020 reikalavimai
 • Kaip "protingai" pašalinti nustatytus įrangos trūkumus?
 • Dažniausiai daromos klaidos, rengiant žaidimų aikštelę.
 • Kaip teisingai pasirinkti žaidimų įrangą?
 • Kaip teisingai pasirinkti dangą?

Mokymų medžiaga: dalinama kiekvienam mokymų dalyviui nemokamai

Pažymėjimas: kiekvienam mokymų dalyviui išduodamas pažymėjimas

Mokymų trukmė: 6 akademinės valandos.

Vaikų žaidimų aikštelių projektavimas, gamyba ir įrengimas 

Mokymų programa - parengta atsižvelgiant į tiekėjų (žaidimų įrangos ir (arba) dangos platintojų) poreikius. Taip pat atsižvelgiant į vaikų žaidimų aikštelių rangovų poreikius:

 • Pagrindiniai LR SAM Higienos normos HN131:2015 reikalavimai (apžvalga).
 • Pagrindiniai standartų reikalavimai (išsami standartų reikalavimų apžvalga):
 • LST EN 1176-1:2018 Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1176-2:2018 Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1176-3:2018 Čiužynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1176-4:2018 Kabamųjų lynų kelių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1176-5:2019 Karuselių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1176-6:2018 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai";
 • LST EN 1176-11:2014 Erdvinio tinklo papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
 • LST EN 1177:2018 Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės danga. Kritimo kritinio aukščio nustatymas;
 • Dažniausiai daromos klaidos, įrengiant vaikų žaidimų aikštelę (darbiniai konfliktai).
 • Kaip teisingai pasirinkti žaidimų įrangą, atsižvelgiant į vaikų amžių ir kitus užsakovo poreikius?
 • Kaip teisingai pasirinkti dangą, atsižvelgiant į žaidimų įrangą ir bendrą aikštelės planą?
 • Kaip teisingai išdėstyti įrangą ir dangą planuojamoje erdvėje?
 • Aplinkos rizikos vertinimas ir papildomi elementai - suoliukai, tvoros, varteliai t.t.

Mokymų medžiaga: dalinama nemokamai kiekvienam mokymų dalyviui

Pažymėjimas: išduodamas kiekvienam mokymų dalyviui, nurodant mokymų programą ir trukmę

Mokymų trukmė: 8 valandos.

Vaikų žaidimų aikštelių kontrolė

Kontrolės inspektorių mokymai (Outdoor Playground Inspectors)

 • Inspektorius I - asmuo, kompetetingas atlikti vaikų žaidimų aikštelės periodinę kontrolę
 • Inspektorius II - asmuo, kompetetingas atlikti vaikų žaidimų aikštelės periodinę ir funkcinę kontrolę
 • Inspektorius III - asmuo, kompetetingas atlikti vaikų žaidimų aikštelės periodinę, funkcinę ir pagrindinę metinę kontrolę