Kaip įrengti karuselės. Klausimai ir atsakymai

Dėmesio. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos įsigaliojo naujas standartas LST EN 1176-5:2019

Neplatforminė karuselė su sėdynėmis (A tipas)

uždaros besisukančios platformos neturinti karuselė, kurioje naudotojų vietos yra atskiros sėdynės, atramine konstrukcija standžiai sujungtos su centrine ašimi

Platforminė karuselė (B tipas)

≥ 500 mm skersmens uždarą besisukančią platformą turinti karuselė, kurioje naudotojų vietos yra pačios platformos viršutinė pusė ir (arba) papildomos sėdynės ar rankų atramos, standžiai pritvirtintos prie platformos ir (arba) centrinės ašies

Karuselė su kabėjimo vietomis (C tipas)

karuselė, kurioje naudotojų vietos standžiai arba lanksčiai pritvirtintos prie besisukančios atraminės konstrukcijos apatinės pusės

Pagrindiniai reikalavimai A tipo karuselėms

 • A tipo karuselės skersmuo turi būti ne didesnis kaip 200 cm;
 • h2 - tarpas iki žemės, matuojant žemiausiame taške, turi būti ne mažesnis kaip 40 cm;
 • a - kiekvienos sėdynės, abiejų krypčių smūgio taškų, kraštas turi atitikti atsitrenkimą švelninimo reikalavimus (turi būti bandomas pagal EN 1176-2: 2017, B priedą). Pvz., sėdynė turi būti guminė;

 • b - visi komponentai, judantys aplink karuselės ašį, turi būti be šerpetų ir turi būti suapvalinti mažiausiai 5 mm spinduliu.
 • c - dėl išcentrinių jėgų įkliuvimo reikalavimai taikomi visoms karuselės besisukančios konstrukcijos angoms (nepriklausomai nuo angos aukščio), išskyrus tik tarpą nuo žemės paviršiaus. Pilnai apribotos angos turi būti ne didesnės kaip 89 mm x 157 mm arba ne mažesnės kaip 230 mm skersmens

Pagrindiniai reikalavimai B tipo karuselėms

 • B tipo karuselės skersmuo neribojamas
 • platformos išorinis kraštas turi sudaryti karuselės perimetrą. Už jo neturi išsikišti jokia viršutinė konstrukcijos dalis.
 • h2 - tarpas iki žemės turi būti 6-11cm arba didesnis nei 40 cm;
 • a - dėl išcentrinių jėgų įkliuvimo reikalavimai taikomi visoms karuselės besisukančios konstrukcijos angoms (nepriklausomai nuo angos aukščio), išskyrus tik tarpą nuo žemės paviršiaus. Pilnai apribotos angos turi būti ne didesnės kaip 89 mm x 157 mm arba ne mažesnės kaip 230 mm skersmens
 • b - B tipo karuselės su stacionariu centriniu rankų įsikibimo ratu turi būti sukonstruotos taip, kad būtų išvengta bet kokio įkliuvimo, pavyzdžiui, centrinė kolona ir rankų įsikibimo ratas neturi turėti jokių angų ar išsikišusių dalių
 • kai tarpas iki žemės (60-110) mm, platformos apatinė dalis mažiausiai 300 mm ilgio srityje nuo mažiausiojo perimetro link centrinės ašies neturi turėti jokių nuokrypių, galinčių sužeisti.

Bendrieji reikalavimai

 • A ir B tipo karuselės atsitrenkimo zonos dydis turi būti ne mažiau 200cm 
 • kai karuselės yra arti kitos žaidimų aikštelės įrangos, karuselių atsitrenkimo zona ir kitos žaidimų aikštelės įrangos atsitrenkimo zona neturi persidengti.