Kaip įrengti sūpuoklės. Klausimai ir atsakymai

Ką reiškia "buitinės" sūpuoklės?

Svarbu žinoti, kad viešojoje vaikų žaidimų aikštelėje gali būti naudojamos tik sūpuoklės, pagamintos pagal standarto EN 1176-2 reikalavimus. Sūpuoklės, pagamintos pagal standarto EN 71-8 "Žaislų sauga. 8 dalis. Buitiniai judrumo žaislai" reikalavimus, kitaip vadinamos "buitinės" arba "žaislinės", viešojoje erdvėje yra draudžiamos. Žinomiausi "buitinių" sūpuoklių gamintojai yra: KETTLER, LITTLE TIKES, JUNGLE GYM ir kiti. Sūpuoklės neatitinkančios standarto EN 1176-2 reikalavimus - žr. pavyzdžius žemiau 

Kaip teisingai pasirinkti sūpuoklių sėdynės?

Visiškai standžios pakabos neturi būti naudojamos sūpuoklėse (pakaba turi būti lanksti, pvz. grandinės). Sūpuoklių sėdynė neturi būti kieta (sėdynė turi atitikti reikalavimus atsitrenkimo švelninimui, pvz. guminė). Sėdynės, pagamintos pagal standartą EN 71 yra draudžiamos naudojimui visuomeninėse žaidimų aikštelėse. Sėdinės neatitinkančios standarto EN 1176-2 reikalavimus - žr. pavyzdžius žemiau

Sėdynės atitinkančios standarto LST EN 1176-2 reikalavimus 

Atitinkančios standarto reikalavimus sėdynės dažniausiai būna guminės. Tradicinės ir lanksčios sėdynės daugiau pritaikytos savarankiškiems vaikams virš 3 metų amžiaus. Lanksčiosios sėdynės laikomos saugiausiomis. 

Tradicinė guminė sedynė

Sūpuoklių sėdynė kūdikiams

Lanksti guminė sėdynė

Kaip teisingai įrengti sūpuoklių dangą?

Pagrindiniai matavimo parametrai:


h2 - pakabos ilgis
h3 - atstumas nuo sėdynės viršutinės briaunos iki dangos
h4 - atstumas nuo sėdynės apatinės briaunos iki dangos
A - atstumas nuo sėdynės krašto iki tvoros
G - sėdynės plotis
W - atsitrenkimo zonos plotis
L - atsitrenkimo zonos ilgis

Laisvojo kritimo aukštis

Atsitrenkimą švelninanti danga priklauso nuo sūpuoklių laisvojo kritimo aukščio. Sūpuoklių laisvojo kritimo aukštis apskaičiuojamas pagal formulę: h2 / 2 + h3

Kai sūpuoklių laisvojo kritimo aukštis yra mažesnis nei 100 cm, atsitrenkimo zonoje gali būti velėna. Kai laisvojo kritimo aukštis yra didesnis nei 100 cm, danga atsitrenkimo zonoje turi būti iš natūraliųjų biriųjų medžiagų (smėlis, smulkus žvyras, medžių skiedros ir t.t.) arba sintetinė. Išsamiau žr. LST EN 1176-1:2018 p. 4.2.8.5.2 reikalavimus.

Dangos plotis (W)

Atsitrenkimo zonos plotis W turi būti: Jeigu sėdynės plotis (G) yra mažesnis nei 50 cm, dangos plotis (W) turi ne mažiau kaip 175 cm. Jeigu sėdynės plotis (G) yra didesnis nei 50 cm ( pvz. grupinių sūpuoklių sėdynė "lizdas", dangos plotis W turi būti: esamos sėdynės plotis G + 50 cm.

Dangos ilgis (L)

Dangos ilgis atsitrenkimo zonoje (L) priklauso nuo naudojamos dangos medžiagos ir apskaičiuojamas pagal formulę:

a) jeigu naudojama sintetinė danga L = h2 x 0,867 + 175 cm;

b) jeigu naudojama biriųjų medžiagų danga L = h2 x 0,867 + 225 cm.

c) kai naudojama sintetinė danga, supimosi kryptimi turi būti įrengta papildoma 0,5 m ilgio zona be jokių kliūčių.

d) tvoros turėtų būti išdėstytos bent 150 cm atstumu nuo sūpuoklių sėdynės šoninės briaunos (A) ir, atsižvelgiant į rizikos vertinimą, 150 cm atstumu nuo atsitrenkimo zonos krašto (išmatuoto kaip h2 x 0,867 + 1,75 cm) supamojo judėjimo kryptimi.

Įrengiant sūpuoklės reikia žinoti, kad:

Vienam naudotojui skirtų sūpuoklių mažiausiasis tarpas iki žemės (h4) ramybės padėtyje turi būti 35 cm (žr. schemą 1)

Grupinių sūpuoklių sėdynių (pvz. gandro lizdas) mažiausiasis tarpas iki žemės (h4) rimties padėtyje turi būti 400 mm. Grupinių sūpuoklių sėdynių su lanksčia apatine dalimi tarpas iki žemės turi būti mažiausiai 400 mm, matuojant nuo nepalankiausioje padėtyje esančios sėdynės standžiosios dalies apatinio paviršiaus (žr. schema 2).

Vieno taško sūpuoklių (3 tipo) sėdynės tarpas iki kliūties (h5) turi būti mažiausiai 40 cm, išskyrus sijos, prie kurios pritvirtinta pakaba, kryptimi (žr. schemą 3)

Kontaktinių sūpuoklių, kuriose kaip sėdynės naudojamos vertikaliai pakabintos padangos, tarpas iki žemės gali būti sumažintas, tačiau turi būti ne mažesnis kaip 10 cm.

Schema 1

Schema 2

Schema 3 

 Ar galima naudoti automobilių padangas?

Taip. Tokio tipo sūpuoklių sėdinės daugelį dešimtmečių buvo plačiai naudojamos daugelyje ES rinkų ir turi labai gerus saugos duomenys. Padangos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 650 mm, nelaikomos "grupinėmis sūpuoklių sėdynėmis" ir gali būti įrengtos vienoje sekcijoje kartu su kita sėdyne. Patvirtinimas: Centrinio Europos standartizacijos komiteto CEN/TC 136/SC 1 dokumentas N 1439