NAUDINGI STRAIPSNIAI

Žaidimų aikštelėse slypi pavojus

Klaipėdoje gali tekti uždaryti žaidimų aikšteles, nes jose žaidžiantys vaikai bent jau teoriškai yra nesaugūs. Dauguma tokių aikštelių neatitinka tik ką įsigaliojusios higienos normos reikalavimų ir todėl jos negali būti laikomos tinkamomis eksploatacijai.

DARŽELIAMS - Dėl higienos normos HN75:2016

Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos higienos norma HN 75:2016 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Jei vaikas žaisdamas susižalojo - kalti suaugusieji

Nuo pat pirmos savo gyvenimo dienos vaikai bando suprasti pasaulį. Žaisdami jie tyrinėja aplinką, supranta, kaip veikia tam tikros priemonės, suvokia pagrindinius fizikinius reiškinius...