AKTUALIJOS

2019 metų sausio 16-18 dienomis, Vokietijos standartizacijos departamento būstinėje Berlyne vyko Europos standartizacijos komiteto CEN / TC 136 darbo gruopės WG14 darbo posėdis.

Nuo 2018 lapkričio 1 dienos nustojo galioti Lietuvos standartai LST EN 1176, kurie buvo paskelbti 2008 metais.

2016 metų gegužės 9-12 dienomis, Lenkijos standartizacijos departamento būstinėje Varšuvoje vyko Europos standartizacijos komiteto CEN / TC 136 plenarinis posėdis, taip pat CEN / TC 136 / SC1 subkomiteto posėdis.