Aktualijos ir naujienos 

Batutų parkams, įrengtiems lauke arba patalpoje, nuo 2023 metų vasario 15 dienos taikomi tarptautinio standarto ISO 23659, kuris Europos Sąjungos šalyse buvo ratifikuotas ir priimtas pilna apimtimi, reikalavimai. Lietuvoje batutų parkams taikomi Lietuvos standarto LST EN ISO 23659:2023 "Sporto ir laisvalaikio įrenginiai. Batutų centrai. Saugos...

Skubame pranešti. 2020-12-15 Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) įvertino UAB "Inspectum", kaip A tipo kontrolės įstaigos, atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimams, kompetenciją atlikti akreditavimo srityje nurodytas veiklas ir veiklos organizavimo ir taikomų procedūrų tinkamumą.

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2020 m. spalio 26 diena vyko 5 valandų tarptautiniai techninės patirties mainų mokymai dalyvaujant kontrolės įstaigos UAB Inspectum, UAB Tuvlita ir VŠĮ Technikos priežiūros tarnyba darbuotojams.

Nuo 2020 birželio 30 dienos nustojo galioti Lietuvos standartas LST EN 1177:2008 ir įsigalioja naujas standartas LST EN 1177:2020 "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 7 dalis. Įrengimo, tikrinimo, priežiūros ir eksploatavimo nurodymai";

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2019 gruodžio 16-17 dienomis Vilniuje vyko dviejų dienų bendrieji kompetencijos patvirtinimo mokymai.

2019 lapkričio 19 diena Lietuvos akreditacijos biure įvyko bendras Lietuvos kontrolės įstaigų, akreditacijos biuro aukščiausios administracijos, Lietuvos sveikatos ministerijos, Lietuvos vartotojų teisių gynybos tarnybos, Lietuvos nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovų susirinkimas.

Bendradarbiavimas su Europos kontrolės ekspertais ir patirtis kontrolės srityje rodo, kad neretai standarto EN 1176 reikalavimai yra nevienodai ir neaiškiai suprantami tarp inspektorių, gamintojų ir kitų susijusių su vaikų žaidimų įrangos vertinimu specialistų. Centrinis Europos standartizacijos komitetas CEN/TC136/SC1 neretai gauna prašymus iš...