Aktualios ir naujienos

Įgyvendinant 2019 spalio 23 dienos bendradarbiavimo tarp kontrolės įstaigų sutartį, 2019 gruodžio 16-17 dienomis Vilniuje vyko dviejų dienų bendrieji kompetencijos patvirtinimo mokymai.

2019 lapkričio 19 diena Lietuvos akreditacijos biure įvyko bendras Lietuvos kontrolės įstaigų, akreditacijos biuro aukščiausios administracijos, Lietuvos sveikatos ministerijos, Lietuvos vartotojų teisių gynybos tarnybos, Lietuvos nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovų susirinkimas.

Bendradarbiavimas su Europos kontrolės ekspertais ir patirtis kontrolės srityje rodo, kad neretai standarto EN 1176 reikalavimai yra nevienodai ir neaiškiai suprantami tarp inspektorių, gamintojų ir kitų susijusių su vaikų žaidimų įrangos vertinimu specialistų. Centrinis Europos standartizacijos komitetas CEN/TC136/SC1 neretai gauna prašymus iš...

2016 metų gegužės 9-12 dienomis, Lenkijos standartizacijos departamento būstinėje Varšuvoje vyko Europos standartizacijos komiteto CEN / TC 136 plenarinis posėdis, taip pat CEN / TC 136 / SC1 subkomiteto posėdis.